Gemeente Stad Deinze

Dorpskern Hansbeke

Infomoment ontwikkeling dorpskern Hansbeke

Op 8 september 2020 vond een infomoment plaats over de verschillende ontwikkelingen in de dorpskern van Hansbeke. 

De presentatie kan je hier downloaden

Het verslag van de vragen en antwoorden kan je hier downloaden

Herwaarderingsstudie Hansbeke

In de toekomst worden in de deelgemeente Hansbeke twee grote infrastructuurwerken uitgevoerd: een rondweg en de aanleg van een derde en vierde spoor.

De rondweg is noodzakelijk door de verdubbeling van de spoorlijn 50A Brussel-Oostende die door Hansbeke loopt. Deze spoorlijn is een belangrijke vervoerslijn voor passagiers en voor goederen en krijgt elke dag tussen de 275 en 300 treinen te verwerken. Bovendien neemt het goederenverkeer naar Zeebrugge op deze lijn nog elk jaar toe. Om veilig en vlot treinverkeer te garanderen, nu en in de toekomst, is een spoorverdubbeling noodzakelijk. Daarom werkt het gemeentebestuur van Nevele aan een herwaarderingsstudie van de dorpskern om de toekomstige krijtlijnen binnen deze infrastructuurwerken uit te stippelen.

Infomarkt beheersplan Hansbeke

Op donderdag 22 november 2018 vond in de gemeentezaal Hansbeke een infomarkt plaats over het beheersplan. Dit beheersplan handelt over het erfgoed in de dorpskern van Hansbeke.

De bedoeling van de infomarkt was om informatie te geven over bouwkundige aspecten binnen het beschermd dorpsgezicht. Verder werd er ook uitgelegd voor welke bouwwerken je al dan niet premies kan ontvangen.

Brochure

Stroomschema's

Masterplan en beheersplan zijn definitief goedgekeurd door het agentschap onroerend erfgoed en de gemeenteraad - juli 2018

In juli 2018 werden het masterplan en beheersplan eindelijk definitief goedgekeurd.

De uitwerking van de meeste acties van het masterplan is afhankelijk van de aanleg van de rondweg en het 3de en 4de spoor, dus de verandering op terrein zal pas in de toekomst zichtbaar worden. Op korte termijn worden er wel al een aantal kleinere acties uitgevoerd.

Voor eigenaars binnen het beschermd dorpsgezicht betekent deze goedkeuring dat er nu ook meer mogelijkheden zijn op het vlak van subsidies en vrijstellingen voor machtigingen. In september-oktober 2018 zal hierover nog een infoavond georganiseerd worden.

Bekijk het masterplan
Bekijk het beheersplan

Masterplan en beheersplan - december 2016 tot oktober 2017

De gemeente Nevele heeft eind 2016 een groep van 4 studiebureaus aangesteld om het masterplan en beheersplan op te maken. Deze 4 bureaus hebben zich samen kandidaat gesteld en ze nemen elk een deel van de opdracht voor hun rekening:

 • Artgineering staat in voor de algemene coördinatie en de structuur van het masterplan
 • H+N+S Landschapsarchitecten staan in de voor de detailplanning van het masterplan
 • Arcadis Belgium staat in voor het erfgoed - houtige elementen
 • Erfgoed & Visie staat in voor het erfgoed - bouwkundige elementen

De opmaak van de plannen gebeurt in 3 fases:

 • Fase 1 (december 2016 tot april 2017): analysefase
  In fase 1 worden alle informatiebronnen gebundeld, getoetst aan de werkelijke toestand op het terrein, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. In deze fase ligt de nadruk vooral op het aanwezige erfgoed.
 • Fase 2 (april 2017 tot juni 2017): visievorming
  In fase 2 worden alle visiedocumenten en het voorgaande participatietraject samengebracht. De afronding van het participatietraject krijgt vorm in Studio Hansbeke (zie verder).
 • Fase 3 (juni 2017 tot oktober 2017): uitwerking
  In fase 3 zal al het voorgaande verwerkt worden tot concrete plannen. In deze fase zal dus ook het beheersplan worden afgewerkt. Hierdoor krijgen inwoners van Hansbeke en de gemeente de mogelijkheid om subsidies te ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor bepaalde werken.

Participatietraject Connect- december 2014 tot mei 2015

Het studiebureau Connect bevroeg de inwoners van Hansbeke. Hun bevindingen werden gebundeld in een projectdefinitie, die je onderaan deze pagina bij "Downloads" kan bekijken.

Open Oproep - mei 2015 tot december 2016

De studiebureaus die het masterplan en beheersplan opmaken, werden geselecteerd via de procedure Open Oproep van het Team Vlaamse Bouwmeester. Meer info over de Open Oproep op de website van Vlaams Bouwmeester.

Stationsgebouw

Het stationsgebouw werd in maart 2016 gesloopt. Volgende onderdelen werden behouden: het metalen raamwerk, de gele en bruine gevelstenen, een deel van de vloer van de wachtzaal en de tegels met het opschrift Hansbeke

Bouwplannen 3de en 4de spoor en rondweg

In het voorjaar van 2019 start Infrabel één van de laatste bouwkundige werven van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge: het baanvak tussen Landegem en Aalter. Een belangrijke stap in de verdubbeling van de capaciteit op de drukste spoorlijn van België.

Infrabel zal vanaf 11 februari starten met de voorbereidende werken om langs dat tracé onder andere de bedding aan te leggen, de wegen en de grachten te verleggen.