Gemeente Stad Deinze

Dorpskern Hansbeke

In 2017 keurde de gemeenteraad van Nevele een masterplan voor de dorpskern van Hansbeke goed. Het plan beschrijft een algemene visie voor het toekomstige beeld van het dorp. Op basis van het masterplan wordt de dorpskernvernieuwing uitgewerkt in deelprojecten. Naast de publieke deelprojecten (stationsplein, kerkplein, cultuurhuis en site oude jongensschool) zijn er ook twee private deelprojecten. Het gaat om woonprojecten in de omgeving Voordestraat en Merendreestraat.

Op 8 september 2020 vond een infomoment plaats over de verschillende ontwikkelingen in de dorpskern van Hansbeke. 

De presentatie kan je hier downloaden

Het verslag van de vragen en antwoorden kan je hier downloaden

Nieuw stationsplein

De vernieuwing van het stationsplein is voorzien in 2021. Het stationsplein, dat nu vooral gebruikt wordt als een parking, wordt ingericht als een echt plein zonder niveauverschil en met behoud van de bestaande bomen. Comfortstroken zorgen ervoor dat het plein gemakkelijk begaanbaar is voor ouderen met een rollator en ouders met een kinderwagen. Parkeren blijft mogelijk, maar ook de markt, kermissen en andere festiviteiten zullen er kunnen plaatsvinden.

Infrabel is in september gestart met de bouw van een ondergrondse stationstunnel voor fietsers en voetgangers. Die komt op de plaats van de afgesloten overweg in Hansbekedorp. De tunnel zal ook toegang verlenen tot de perrons. De fietssnelweg tussen Brugge en Gent wordt verder aangelegd langs de Merendreestraat, Kerkakkerstraat en IJzerenwegwegel richting Aalter. In de buurt van de spoorweg wordt er een mobipunt ingericht, met een fietsenstalling en een oplaadpunt voor elektrische wagens. Langs de spoorweg in Hansbekedorp, Merendreestraat en Zandestraat, en op het stationsplein komen in totaal 90 parkeerplaatsen.

Cultuurhuis wordt gemeenschapszaal

Het statige en beschermde Cultuurhuis staat al jaren leeg, maar krijgt binnenkort een nieuwe functie als gemeenschapszaal. Het zal worden gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouw. Er komt een grote polyvalente zaal, een foyer, verschillende vergaderzalen, een keuken en berging. Inwoners en verenigingen zullen kunnen gebruikmaken van de zalen. De procedure voor de aanstelling van een ontwerper is opgestart. De gebruikers en bewoners zullen betrokken worden bij het plan- en bouwproces. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2022. Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe gemeenschapszaal eind 2023 klaar zijn.

Het achterliggende park wordt verder uitgebouwd als dorpspark, met zitbanken en wandelpaden. De monumentale bomen blijven staan en worden optimaal bewaard. Een nieuwe doorgang zal het park verbinden met de Doornbosstraat. Ook het voorplein van het Cultuurhuis wordt verfraaid en zal een mooi geheel vormen met het stationsplein. Het eindresultaat zal een aangename wandel- en ontmoetingsruimte zijn vanaf de spoorweg tot de Doornbosstraat.

Heraanleg kerkplein

Het kerkplein is in slechte staat, moeilijk toegankelijk en bijna volledig verhard. Het nieuwe plein zal een mooie, rustige ontmoetingsplek zijn. Bij de opmaak van het ontwerp werd rekening gehouden met de wensen van de Hansbekenaren. Zij vragen een ruimte die goed begaanbaar is met meer groen, zitbanken en picknicktafels. Het voorplein blijft deels verhard, deels onverhard. De bestaande leilinden worden aangevuld met een aantal nieuwe bomen. De paaltjes met de kettingen verdwijnen zodat het plein een meer open karakter zal hebben. De heraanleg is gepland voor 2022.

Voor de heraanleg van het kerkplein ontvangen we 49.891,27 euro subsidies via het Plattelandsloket van de provincie Oost-Vlaanderen.

Banner Platteland Plus

Site oude jongensschool

De oude jongensschool die nu dienstdoet als gemeenschapszaal, zal worden verkocht. Voor de realisatie van dit project kiest de stad voor een publiek private samenwerking (PPS) en zal ze een private partner zoeken. Een deel van de site zal worden ingenomen door een woonproject, een deel als publieke ruimte. De concrete uitwerking hiervoor moet nog bepaald worden.

De verenigingen kunnen gebruikmaken van de gemeentezaal totdat het Cultuurhuis ingericht is als gemeenschapszaal. Pas daarna wordt het PPS-project opgestart.


Herwaarderingsstudie Hansbeke

In de toekomst worden in de deelgemeente Hansbeke twee grote infrastructuurwerken uitgevoerd: een rondweg en de aanleg van een derde en vierde spoor.

De rondweg is noodzakelijk door de verdubbeling van de spoorlijn 50A Brussel-Oostende die door Hansbeke loopt. Deze spoorlijn is een belangrijke vervoerslijn voor passagiers en voor goederen en krijgt elke dag tussen de 275 en 300 treinen te verwerken. Bovendien neemt het goederenverkeer naar Zeebrugge op deze lijn nog elk jaar toe. Om veilig en vlot treinverkeer te garanderen, nu en in de toekomst, is een spoorverdubbeling noodzakelijk. Daarom werkt het gemeentebestuur van Nevele aan een herwaarderingsstudie van de dorpskern om de toekomstige krijtlijnen binnen deze infrastructuurwerken uit te stippelen.

Infomarkt beheersplan Hansbeke

Op donderdag 22 november 2018 vond in de gemeentezaal Hansbeke een infomarkt plaats over het beheersplan. Dit beheersplan handelt over het erfgoed in de dorpskern van Hansbeke.

De bedoeling van de infomarkt was om informatie te geven over bouwkundige aspecten binnen het beschermd dorpsgezicht. Verder werd er ook uitgelegd voor welke bouwwerken je al dan niet premies kan ontvangen.

Stroomschema's

Masterplan en beheersplan zijn definitief goedgekeurd door het agentschap onroerend erfgoed en de gemeenteraad - juli 2018

In juli 2018 werden het masterplan en beheersplan eindelijk definitief goedgekeurd.

De uitwerking van de meeste acties van het masterplan is afhankelijk van de aanleg van de rondweg en het 3de en 4de spoor, dus de verandering op terrein zal pas in de toekomst zichtbaar worden. Op korte termijn worden er wel al een aantal kleinere acties uitgevoerd.

Voor eigenaars binnen het beschermd dorpsgezicht betekent deze goedkeuring dat er nu ook meer mogelijkheden zijn op het vlak van subsidies en vrijstellingen voor machtigingen. In september-oktober 2018 zal hierover nog een infoavond georganiseerd worden.

Bekijk het masterplan
Bekijk het beheersplan

Masterplan en beheersplan - december 2016 tot oktober 2017

De gemeente Nevele heeft eind 2016 een groep van 4 studiebureaus aangesteld om het masterplan en beheersplan op te maken. Deze 4 bureaus hebben zich samen kandidaat gesteld en ze nemen elk een deel van de opdracht voor hun rekening:

 • Artgineering staat in voor de algemene coördinatie en de structuur van het masterplan
 • H+N+S Landschapsarchitecten staan in de voor de detailplanning van het masterplan
 • Arcadis Belgium staat in voor het erfgoed - houtige elementen
 • Erfgoed & Visie staat in voor het erfgoed - bouwkundige elementen

De opmaak van de plannen gebeurt in 3 fases:

 • Fase 1 (december 2016 tot april 2017): analysefase
  In fase 1 worden alle informatiebronnen gebundeld, getoetst aan de werkelijke toestand op het terrein, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. In deze fase ligt de nadruk vooral op het aanwezige erfgoed.
 • Fase 2 (april 2017 tot juni 2017): visievorming
  In fase 2 worden alle visiedocumenten en het voorgaande participatietraject samengebracht. De afronding van het participatietraject krijgt vorm in Studio Hansbeke (zie verder).
 • Fase 3 (juni 2017 tot oktober 2017): uitwerking
  In fase 3 zal al het voorgaande verwerkt worden tot concrete plannen. In deze fase zal dus ook het beheersplan worden afgewerkt. Hierdoor krijgen inwoners van Hansbeke en de gemeente de mogelijkheid om subsidies te ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor bepaalde werken.

Participatietraject Connect- december 2014 tot mei 2015

Het studiebureau Connect bevroeg de inwoners van Hansbeke. Hun bevindingen werden gebundeld in een projectdefinitie, die je onderaan deze pagina bij "Downloads" kan bekijken.

Open Oproep - mei 2015 tot december 2016

De studiebureaus die het masterplan en beheersplan opmaken, werden geselecteerd via de procedure Open Oproep van het Team Vlaamse Bouwmeester. Meer info over de Open Oproep op de website van Vlaams Bouwmeester.

Stationsgebouw

Het stationsgebouw werd in maart 2016 gesloopt. Volgende onderdelen werden behouden: het metalen raamwerk, de gele en bruine gevelstenen, een deel van de vloer van de wachtzaal en de tegels met het opschrift Hansbeke

Bouwplannen 3de en 4de spoor en rondweg

In het voorjaar van 2019 start Infrabel één van de laatste bouwkundige werven van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge: het baanvak tussen Landegem en Aalter. Een belangrijke stap in de verdubbeling van de capaciteit op de drukste spoorlijn van België.

Infrabel zal vanaf 11 februari starten met de voorbereidende werken om langs dat tracé onder andere de bedding aan te leggen, de wegen en de grachten te verleggen.