Gemeente Stad Deinze

Domus Donza: verhuren eigen woning

Domus Donza kan jouw pand verhuren. De verhuurformule is te vergelijken met een langetermijninvestering zonder risico's.

Domus Donza zorgt voor:

  • de huurder en het huurcontract
  • de opmaak van de plaatsbeschrijving en alle andere administratieve handelingen
  • de inning van de huur
  • de brandverzekering
  • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder
  • de begeleiding van de huurder.

Domus Donza huurt jouw woning om ze als hoofdverblijfplaats onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen. Domus Donza is hoofdhuurder en bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen zoals een stipte betaling van de huur. Als eigenaar loop je geen risico's op lastige en dure gerechtelijke procedures.

Voorwaarden

In ruil voor voornoemde voordelen vraagt Domus Donza:

  • geen commissieloon, wel een billijke huurprijs
  • een woning conform de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit)
  • een huurcontract met redelijke woonzekerheid voor de huurder (geen kortlopende huurovereenkomsten).