Gemeente Stad Deinze

Dobbelstatiestraat 9

In deze straat hebben ooit twee kruisen of staties van de kruisweg gestaan. Omstreeks 1661 was er voor de eerste keer sprake van een broederschap van het H. Kruis in Merendree. Op de stichtingsdag van de Confrérie van het H. Kruis trok een processie door Merendree. Die processie was een kruiswegoefening op de zondag na de feestdag van de Vinding van het H. Kruis (3 mei). De staties van die kruisweg stonden verspreid in het dorp. Op de Ferrariskaart van Merendree (1771-1778) staan in de huidige Veldestraat, links van de weg richting Zomergem, twee rode kruisjes afgebeeld en waar de Molenkouterslag in de huidige Dobbelstatiestraal uitmondt, zien we in de bocht, rechts van de weg nog een kruisje; verder waar de huidige Dobbelstatiestraat zich splitst richting Schipdonkkanaal staat voor de splitsing van de weg nog een kruis afgebeeld. Die kruisen wijzen op de staties van de kruisweg.

(* Zie: Jan Luyssaert in Het Land van Nevele, jg. 2002, afl. 1 p. 40-41)