Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Dienstverlening in onze stad

Alle diensten in Leiespiegel, het voormalig gemeentehuis in Nevele en de technische uitvoeringsdienst werken tot en met 19 april 2020 (met mogelijke verlenging tot en met 3 mei 2020) enkel op afspraak in de voormiddag. Burgers kunnen een afspraak maken via het algemeen e-mailadres van de betrokken dienst (zie www.deinze.be/diensten) of via het algemeen onthaalnummer 09 381 95 00.

Leiespiegel is vanaf 14 maart tot en met tot en met 19 april 2020 (met mogelijke verlenging tot en met 3 mei 2020) gesloten op zaterdag. Geplande huwelijken kunnen enkel met naaste familie plaatsvinden.

Stedelijke gebouwen

Volgende locaties worden gesloten tot en met 19 april 2020, met mogelijke verlenging tot en met 3 mei 2020:

 • de bibliotheken (de inleverdatum van geleende materialen wordt aangepast naar 30 april 2020. Deze aanpassing telt niet mee als een verlenging)
  De bibliotheken leveren wel materialen gratis aan huis vanaf 6 april 2020. Meer informatie hierover vind je via https://deinze.bibliotheek.be/bib-drive
 • KADE
 • Mudel
 • Brieljant en Mixit
 • Sportzalen Palaestra, Oostbroek en sporthal Landegem
 • Cultuurcentrum Leietheater 
 • De Brielpoort en de gemeenschapszalen

De speelterreinen en de skateparken zijn gesloten.

Provinciaal domein De Brielmeersen is gesloten.

Activiteiten

Alle activiteiten tot en met 19 april 2020 (met mogelijke verlenging tot en met 3 mei 2020) zijn afgelast. De kampen van de jeugd- en sportdienst in de paasvakantie gaan niet door.

Alle mogelijke pistes in verband met eventuele terugbetaling of verplaatsing van activiteiten worden momenteel onderzocht.

Afvalophaling en recyclageparken

 • De recyclageparken in Deinze en Landegem zijn gesloten tot en met 19 april 2020, met mogelijke verlenging tot en met 3 mei 2020
 • Ophaling restafval, gft, glas in Deinze, papier, karton en PMD: voorlopig wijzigt hier niets, zo lang dienstverlener voldoende capaciteit heeft.
 • Wijkinzamelingen glas: voorlopig wijzigt hier niets, zo lang dienstverlener voldoende capaciteit heeft
 • Wijkinzamelingen KGA: stopgezet tot nader order
 • Ophalingen grofvuil en snoeihout op afroep: stopgezet tot nader order
 • Bronophalingen asbest: stopgezet. Verkoop zakken aan inwoners: voorlopig stopgezet!
 • Vlaams Inzamelcentrum Textiel vraagt om geen textiel meer te deponeren in de textielcontainers tot na het einde van de maatregelen tegen Covid-19.

Meer info op de website van IVM. 

Kinderopvang

Update paasvakantie: tijdens de paasvakantie organiseert stad Deinze in samenwerking met de basisscholen noodopvang op school van 7 u tot 18 u. Er wordt opvang voorzien voor kinderen van ouders die werken in essentiële sectoren die niet thuis kunnen werken. Ook kinderen in kwetsbare situaties kunnen opgevangen worden. Klik hier voor alle info.

Update 19/3: aan de scholen wordt gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen thuis opvangen.

Opvang op school (De Duizendpoot)
De huidige regeling blijft van kracht (met uitzondering van basisschool Erasmus die een eigen uurregeling heeft). Gemeentschool De Vaart in Nevele gaat dicht tot na de paasvakantie.

Buitenschoolse opvang
Nevele: de huidige uurregeling blijft gelden, behalve:

 • Kinderopvang Bolleboos en Kapoentje werken samen in Bolleboos (Cyriel Buyssestraat 19)
 • Kinderen uit kinderopvang Beertje kunnen vanaf 's morgens 7 u. tot 's avonds 18.30 u. terecht in Don Bosco (Baarledorpstraat 4, Drongen)
Deinze: de opvang heeft plaats zoals gewoonlijk, behalve voor leerlingen die met de bus naar de Brieltuin komen (omdat er geen schoolbus rijdt, stopt voor die leerlingen de opvang om 18 u. op school).
 
 

Lokale dienstencentra

De Vlaamse overheid besliste om de lokale dienstencentra te sluiten van donderdag 12 maart tot en met zondag 19 april 2020.

Concreet betekent dit dat dienstencentrum Elfdorpen, het seniorenrestaurant en het sociaal restaurant in Nevele sluiten tot en met zondag 19 april 2020. Ook alle vormings- en bewegingsactiviteiten en informerende activiteiten die door Elfdorpen worden georganiseerd (inclusief de activiteiten op locatie: De Rekkelinge, Palaestra, gemeentehuis Nevele) worden tijdens deze periode afgelast.

Men kan wel nog beroep doen op de thuiszorgdiensten, de minder mobielencentrale en de seniorenconsulent.

Er kan gekozen worden om maaltijden thuis te ontvangen via de dienst maaltijden aan huis (www.deinze.be/maaltijdbedeling-aan-huis).

Woonzorgcentra

Alle Vlaamse woonzorgcentra laten tot en met 19 april 2020 geen externe bezoekers meer toe.