Gemeente Stad Deinze

Dienst kinderbegeleiders (0 tot 12 jaar)

Je kan bij de dienst kinderbegeleiders terecht voor dagopvang (van 0 tot 3 jaar) en buitenschoolse opvang (tot 12 jaar) bij kinderbegeleiders. De verantwoordelijken helpen je met jouw opvangvraag en verwijzen indien mogelijk naar vrije plaatsen bij de kinderbegeleiders.

Kinderbegeleiders bieden een kwalitatieve opvang: naast verzorging en geborgenheid stimuleren zij de kinderen in hun psychische en fysieke ontwikkeling en leren ze de kinderen respectvol omgaan met elkaar. Dit gebeurt in een huiselijke sfeer.

De dienst kinderbegeleiders is erkend door Kind en Gezin. De verantwoordelijken begeleiden de kinderbegeleiders. 

Algemene info vind je in het huishoudelijk reglement en de overeenkomst.

Hoe aanvragen

Heb je interesse voor opvang bij een kinderbegeleider? Neem contact op met de dienst kinderbegeleiders tijdens de openingsuren of maak een afspraak.

Het reservatieformulier wordt vervangen door een inlichtingenfiche bij de definitieve inschrijving van jouw kind door de dienstverantwoordelijke:

Inschrijving kind 0-3 jaar: 

Inschrijving kind 3-12 jaar: 

Zelf kinderbegeleider worden?

Wil je zelf kinderbegeleider worden, dan kan je steeds vrijblijvende inlichtingen verkrijgen bij de verantwoordelijken. Meer info vind je ook op www.deinze.be/onthaalouder-worden

We hebben momenteel volgende vacatures:

- Een voltijdse tewerkstelling als kinderbegeleider volgens een wisselend uurrooster in een groepsopvang met 18 kinderen. Je zal samenwerken met 2 andere collega’s.
Waar: Ini Mini, Ten Bosse 140, 9800 Deinze
Startdatum: 8 november 2021 tot 28 februari 2022

- Een deeltijdse tewerkstelling als kinderbegeleider op woensdag en vrijdag in een groepsopvang met 18 kinderen. Je zal samenwerken met 2 andere collega’s.
Waar: De Speelboom, Heerdweg 15, 9800 Deinze
Startdatum: zo snel mogelijk

Heb je interesse? Kom dan naar het infomoment voor kandidaat-kinderbegeleiders. We geven je graag meer uitleg over de voorwaarden, de verwachtingen, de inhoud van de job, het sociaal statuut, het financieel luik en het verloop voor de selectieprocedure.
Het infomoment vindt plaats op 7 september 2021 in Huis van het kind, Mouterijdreef 22, 9800 Deinze. Bevestig jouw komst uiterlijk op 2 september via dienstkinderbegeleiders@deinze.be.

Op zoek naar andere opvangmogelijkheden in Deinze?

Er zijn ook zelfstandige opvanginitiatieven actief in Deinze: 

Neem ook een kijkje op de website van Kind en Gezin.