Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Deontologische code voor lokale mandatarissen

Lokale mandatarissen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Luisterbereidheid, aanspreekbaarheid en dienstbaarheid - in rechtstreeks contact met de bevolking – zijn nog altijd noodzakelijk en waardevol in een democratisch bestel. Om de kloof met de burger te dichten is een constructieve en op vertrouwen gebaseerde dialoog met de bevolking noodzakelijk.

Het is daarom essentieel dat de lokale mandataris gemakkelijk bereikbaar en vlot aanspreekbaar is. Hij/zij moet weten welke de vragen en problemen, de noden en behoeften zijn die leven in de lokale gemeenschap. Die informerende, bemiddelende, ondersteunende en begeleidende functie - die een bij uitstek sociale dimensie vertoont, met name voor de zwaksten en meest kwetsbaren in de samenleving - moet dan ook erkend en positief gewaardeerd worden.

De deontologische code voor lokale mandatarissen bevestigt die erkenning en waardering, maar verbindt er ook een coherent geheel van richtlijnen en principes aan die de mandatarissen in acht zullen nemen bij de uitoefening van hun mandaat en bij hun dienstverlenende activiteiten voor de bevolking.