Gemeente Stad Deinze

Deinze helpt Oekraïne

Door de oorlog zijn heel wat Oekraïners hun land ontvlucht. Hoeveel van hen naar België zullen komen, is voorlopig onbekend. De federale overheid richt in Brussel een onthaalcentrum in. Daar zullen gevluchte Oekraïners geregistreerd worden, hun aanvraag tot bescherming kunnen doen en een eerste onderdak krijgen.

Stad Deinze zelf stelt drie appartementen ter beschikking voor mogelijke opvang van Oekraïense gezinnen.

De federale overheid roept via de campagne #PlekVrij ook Belgische gezinnen op om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Deinse gezinnen die onderdak willen bieden aan Oekraïense gezinnen (vooral vrouwen en kinderen), kunnen zich kandidaat stellen door onderstaand formulier in te vullen. We vragen een structureel engagement van minimum drie maanden.

Informatiewebsite en infonummer

De Federale overheid lanceert een informatiewebsite. Het doel van de website is om alle informatie over de situatie in Oekraïne en de impact op ons land te centraliseren. De overheid opent daarnaast ook een informatienummer.

www.info-ukraine.be
tel. 02 488 88 88 (van 9 tot 17 uur)

Financiële hulp

Wil je financiële hulp bieden? Je kan een bedrag storten op het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 van Het Rode Kruis. Vanaf 40 euro is een gift fiscaal aftrekbaar voor 45 %.

Wil je als inwoner of vereniging ondersteuning bieden?

De vluchtelingen uit Oekraïne hebben niet alleen nood aan huisvesting maar hebben ook op diverse andere vlakken nood aan ondersteuning.

Wil je jouw steentje bijdragen en meehelpen bij de ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen? Vul dan het webformulier in op https://forms.office.com/r/9GPc2FtVmy.

We contacteren jou zodra we jouw hulp kunnen gebruiken.

Wil je specifiek vluchtelingen helpen door hen een fiets (of fietsen) aan te bieden? Vul dan het webformulier in op https://forms.office.com/r/GZvRXQLucG

Infovergadering crisishuisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne

Op 15 maart 2022 vond in dienstencentrum Leiespiegel een infovergadering plaats over de crisishuisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.

De presentatie van de infovergadering, de engagementsverklaring en de leidraad voor de melding via het Omgevingsloket vind je onderaan deze pagina.

Als je je kandidaat wil stellen voor crisishuisvesting, vul dan, indien dit nog niet gebeurd is, het webformulier in en bezorg ons via e-mail (deinzehelptoekraine@deinze.be) volgende documenten:

  • Een uittreksel uit het strafregister van alle meerderjarige gezinsleden. Dit kan aangevraagd worden via het e-loket van de stad Deinze.
  • De ondertekende engagementsverklaring.

Zodra we deze documenten hebben ontvangen, wordt jouw aanbod doorgestuurd naar het Nationaal Crisiscentrum. Je wordt voorafgaandelijk door ons gecontacteerd als er vluchteling(en) aan jou zullen toegewezen worden.

FAQ crisishuisvesting