Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

De Visite

Zin in een wandeling, een bezoek aan een tea-room of het spelen van een spel maar liever met twee? Schrijf je dan in bij wijk-werken en geniet samen met een wijk-werker van een bezoek aan huis - een gezellige babbel - samen de krant lezen - een wandeling maken - tea-room bezoeken - een spel spelen...

Voor wie

De Visite is een gezelschapsdienst voor eenzame senioren vanaf 65+. De wijkwerker kan gevraagd worden voor 1 uur of 2 uren per dag.

Voorwaarden

Inwoner van Deinze - min 65 jaar - niet gehuisvest in een collectieve woonvorm maar zelfstandig thuiswonend zijn. Een wijk-werker van De Visite mag niet ingezet worden voor: poetstaken, zorgkundige taken, toedienen van medicatie. Boodschappen of uitstappen doen met de wagen kan enkel indien de wijk-werker de wagen van de gebruiker hiervoor kan gebruiken (mits akkoord gebruiker en mogelijkheid binnen de eigen verzekering).

Hoe aanvragen

Enkel op afspraak - bel vooraf naar Ilse De Weirdt op 0470/72 53 56 of mail ilse.deweirdt@vdab.be Werkwinkel Deinze, Karel Picquélaan 15 te 9800 Deinze.

Bedrag

Het inschrijvingsgeld bedraagt 7,50 euro/jaar en de kostprijs per begonnen uur bedraagt 7,45 euro/wijk-werkcheque. Het OCMW Deinze voorziet in een teruggave van 3,45 euro/wijk-werkcheque met een maximum van 100 cheques per jaar.