Gemeente Stad Deinze

Cultuurraad

De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid in de stad.

De cultuurraad

  • brengt, op vraag van het bestuur en op eigen initiatief, adviezen uit over alle aangelegenheden over het cultuurbeleid.
  • brengt overleg tot stand tussen organisaties, verenigingen, diensten en instellingen die actief zijn in de culturele sector in onze stad.
  • neemt initiatieven om het culturele aanbod uit te breiden en de culturele dynamiek van de stad te bevorderen.

Samenstelling van de Algemene Vergadering en het bestuur van cultuurraad 

Verenigingen die willen aansluiten bij de cultuurraad, kunnen dit doen via een digitaal inschrijfformulier, waarbij de nodige gegevens worden opgevraagd. Zo wordt van iedere aangesloten vereniging gevraagd een persoon aan te duiden (= afgevaardigde) die de vergaderingen van de Algemene Vergadering zal bijwonen en die de correspondentie van de cultuurraad zal ontvangen en behandelen.

Geïnteresseerde inwoners die geen lid zijn van een socio-culturele vereniging, kunnen ook aansluiten bij de Algemene Vergadering (als "gecoöpteerden'), dit door het voor hen bestemd formulier in te vullen.

 

Aansluitingsformulier cultuurraad (verenigingen)

 Aansluitingsformulier cultuurraad (privépersoon)

klvf vr A4

 

VLAANDEREN FEEST!

Op zondag 3 juli 2022 organiseert Stad Deinze i.s.m, de stedelijke cultuurraad opnieuw een Volksfeest n.a.v. de Vlaamse feestdag. Dit jaar nodigen we Frank Boeijen uit als muzikale gast in de Brielpoort.

De cultuurraad zorgt opnieuw voor een hapje en een drankje. Elke vereniging die lid is van de cultuurraad krijgt de kans om een afzonderlijk standje op te stellen met bv. fruitsappen, wijnen, cocktails, jenevers, speciale bieren, enz

Wie hieraan wenst deel te nemen kan tot uiterlijk op 5 juni 2022 inschrijven via volgend invulformulier: 

Inschrijvingsformulier drank- of eetstandje Volksfeest