Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Cultuurraad

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Zodra de statuten en de samenstelling van de cultuurraad van de fusiestad zijn goedgekeurd, zullen deze hier te vinden zijn.

 

De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid in de stad.

De cultuurraad

  • brengt, op vraag van het bestuur en op eigen initiatief, adviezen uit over alle aangelegenheden over het cultuurbeleid.
  • brengt overleg tot stand tussen organisaties, verenigingen, diensten en instellingen die actief zijn in de culturele sector in onze stad.
  • neemt initiatieven om het culturele aanbod uit te breiden en de culturele dynamiek van de stad te bevorderen.

 


Het bestuur van de cultuurraad van Deinze en Nevele kwam in 2019 op volgende data gezamenlijk samen: 16 januari, 13 februari.

Volgende bestuursvergadering: 13 maart 2019.

 


Samenstelling van de Algemene Vergadering en het bestuur van Cultuurraad na de fusie – vernieuwen lidmaatschap in 2019

Bij het begin van de legislatuur worden alle verenigingen en organisaties die in aanmerking komen voor lidmaatschap van de Cultuurraad, door het stadsbestuur aangeschreven en uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Tevens wordt door het stadsbestuur, via onder andere het stedelijke informatieblad, een oproep gericht aan geïnteresseerde inwoners om zich bij de cultuurdienst kandidaat te stellen.

De verenigingen die nu zijn aangesloten, worden uitgenodigd hun lidmaatschap te vernieuwen. Dit gebeurt via een digitaal inschrijfformulier (onderaan deze pagina), waarbij de nodige gegevens worden opgevraagd. Zo wordt van iedere aangesloten vereniging gevraagd een persoon aan te duiden (= afgevaardigde) die de vergaderingen van de Algemene Vergadering zal bijwonen, en die de correspondentie van de Cultuurraad zal ontvangen en behandelen.

Geïnteresseerde inwoners die geen lid zijn van een socio-culturele vereniging, kunnen eveneens aansluiten bij de Algemene Vergadering (als "gecoöpteerden'), dit door het voor hen bestemd formulier onderaan deze pagina in te vullen.

 

Wie lid wil worden van het bestuur, kan dit apart aanduiden op dit formulier.

Het nieuwe bestuur wordt samengesteld op de eerste Algemene Vergadering van 2019.

Aansluitingsformulier Cultuurraad (verenigingen)


 Aansluitingsformulier Cultuurraad (privé-persoon)