Gemeente Stad Deinze

Cultuurprijzen

Met het doel het culturele leven in Deinze aan te moedigen en te bekronen, worden door het Stadsbestuur van Deinze tweejaarlijks drie cultuurprijzen uitgereikt. Het Stadsbestuur machtigt de Cultuurraad om de uitreiking van de cultuurprijzen te organiseren. Elke cultuurprijs omvat naast een blijvend aandenken (kunstwerkje) een financiële beloning voor een bedrag van 500 euro.

In 2021 worden 3 cultuurprijzen toegekend: 

1. Cultuurprijs voor cultuurspreiding : cultuur publiek maken
2. Cultuurprijs voor educatie : leren en ontwikkelen
3. Cultuurprijs voor erfgoed : zorg voor lokale geschiedenis

Genomineerd zijn:


Cultuurprijs voor cultuurspreiding
 

  Arscene vzw: jaarlijks organiseert deze vrijwilligersorganisatie een 25-tal activiteiten rond de thema’s woord, smaak en kindertheater maar het hoofdaccent ligt op de brede muzikale programmatie. In februari 2020 vierde Arscene zijn tienjarig bestaan.
  Davidsfonds Landegem: brengt volwassenen en kinderen bij elkaar die houden van cultuur. Samen beleven ze taal, geschiedenis, erfgoed en kunst in heel Vlaanderen en Brussel.
  De Kwelm: brengt jaarlijks kwaliteitsvolle theatervoorstellingen naar cultuurcentrum Leietheater (onder meer ‘Het Gezin Van Paemel’) en organiseerde ‘Urtnekeeriere’, gratis voorstellingen in de Deinse deelgemeenten.
  Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert: organiseert van 15 juni tot 15 september 2021 een fotowandelzoektocht ‘Wie heeft het grootste hart?’ in het centrum van Deinze en Petegem: een mooie uitstap voor het hele gezin.
  Les amies de Charles: een bruisende groep vrouwen uit Deinze en omstreken van alle leeftijden, maten en gewichten, die ervan houdt om samen te swingen en te zingen op onder meer de kerstmarkt, Sint-Poppoplein, Kaandelpark en Vlaanderen Zingt.
  Papierhuis Marie Milart: stelt al meer dan drie jaar een maand lang gratis een etalage in de Tolpoortstraat ter beschikking voor kunstenaars (schilderen, boetseren, houtsculpturen,...). Zo hebben al tientallen kunstenaars hun werken kunnen tentoonstellen en zelfs verkopen.

 
Cultuurprijs voor educatie

 

Ferm Petegem-aan-de-Leie (leesgroep): organiseert driemaal per jaar een boekbespreking. Het concept is eenvoudig: elk lid leest individueel hetzelfde boek en daarna bespreken ze samen de leeservaringen onder professionele begeleiding.
Liliane De Grijse: kreeg kunst met de paplepel mee: balletlessen, toneel en voordracht, beeldende kunst, tentoonstellingen, … Ze schreef een theatermonoloog over de Red Star Line, de rederij die ook vele Deinzenaren tussen 1873 en 1934 van Antwerpen naar Amerika vervoerde.
vzw De Kunstgreep: een sterke en kwaliteitsvolle vrije kunstacademie waarbij dagelijks een dertig-tot veertigtal cursisten de lessen tekenen, aquarellen, schilderen en modeltekenen volgen onder de deskundige leiding van zeven docenten.
 Cultuurprijs voor erfgoed 

Dunsa: roepnaam voor de Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed van Deinze en de Leiestreek, heeft vanuit hun historische belangstelling (oudheidkunde, plaatselijke geschiedenis, folklore incluis) naast talrijke voordrachten en tentoonstellingen ook gezorgd voor een indrukwekkende reeks van publicaties (biografieën en jaarboeken).
Heemkundige kring ‘Het Land van Nevele’: organiseert een tiental eigen activiteiten per jaar, ook in coronatijden. Het zijn vooral begeleide wandelingen voor volwassenen en jongeren, historische routes, een jaarlijkse tentoonstelling, voordrachten. Het erfgoedcentrum in Hansbeke heeft een publieksfunctie in de streek met jaarlijks meer dan honderd bezoekers. Hun driemaandelijkse tijdschrift telde begin september 703 abonnees. De vereniging wordt op facebook door meer dan 3.000 mensen gevolgd.
VLAKAF (Frank Langeraert): Frank ijvert actief om de voetwegen open te houden of terug open te stellen. Hij schreef recent een boek ('Van Begijnhofstraat tot Zandelaan’) waarin alle Hansbeekse wegen, voetwegen, kerkwegels en dergelijke worden beschreven: geschiedenis, naamgeving door de eeuwen heen,...


Stem voor je favoriete kandidaten voor de cultuurprijzen


Tot 30 september kan je jouw stem uitbrengen via onderstaand formulier.
Iedere Deinzenaar kan 1x stemmen. Er wordt 1 stem aanvaard per naam en per (geldig) e-mailadres.

Op 24 oktober wordt tijdens de prijsuitreiking in Leietheater bekend gemaakt wie bekroond wordt met een cultuurprijs.