Gemeente Stad Deinze

Cultuurprijzen

Om het culturele leven in Deinze aan te moedigen en te bekronen, reikt het stadsbestuur tweejaarlijks drie cultuurprijzen uit. Het stadsbestuur machtigt de Cultuurraad om de uitreiking van de cultuurprijzen te organiseren.

Elke cultuurprijs omvat een blijvend aandenken (kunstwerkje) en een financiële beloning van 500 euro.

Welke cultuurprijzen worden in 2023 toegekend?

In 2023 worden 3 cultuurprijzen toegekend. Bij de beoordeling van de kandidaten worden volgende inhoudelijke criteria gebruikt:

1. Cultuurprijs voor cultuurcreatie: zelf cultuur maken

 • De kwaliteit en creativiteit van de eigen cultuurproductie
 • De kwantiteit van zelf gemaakte cultuurproducten
 • De diversiteit van de cultuurproductie
 • De publieke waardering van de eigen cultuurproductie

2. Cultuurprijs voor gemeenschapsvorming: mensen samen brengen

 • De kwantiteit en de diversiteit van de ontmoetingsmomenten
 • De aandacht voor het samenbrengen van verschillende bevolkingsgroepen en de participatie van kwetsbare doelgroepen
 • De publieke waardering van de activiteiten
 • De zorg voor de opbouw van blijvende sociale netwerken

3. Cultuurprijs voor jeugd & cultuur: cultuur voor jongeren

 • De inspanningen om cultuur bij de jeugd te brengen
 • De publieke waardering van de activiteiten bij de jeugd
 • De aandacht voor bijzondere doelgroepen bij de jongeren
 • De aansluiting van het aanbod bij de specifieke jeugdcultuur

Wie komt in aanmerking voor een cultuurprijs?

Zowel personen als verenigingen kunnen een cultuurprijs winnen.

Een individueel persoon moet zijn verblijfplaats hebben in Deinze en ten minste een jaar ingeschreven zijn in de Deinse bevolkingsregisters op het ogenblik van de prestatie. Het cultureel engagement van de persoon kenmerkt zich door een duurzaam karakter en is expliciet gericht naar de uitbouw van het culturele leven in Deinze.

Een culturele of socio-culturele vereniging of organisatie moet haar maatschappelijke zetel sedert ten minste een jaar in de stad Deinze gevestigd hebben. Het cultureel engagement van de vereniging wordt beoordeeld op de prestaties van de voorbije vier jaar en is expliciet gericht naar de uitbouw van het culturele leven in Deinze.

Hoe dien je een kandidatuur in?

Elke Deinzenaar kan een kandidatuur voor de respectievelijke prijzen voordragen.

Bezorg de goed gemotiveerde dossiers moeten uiterlijk op 15 september 2023 aan de cultuurdienst via het formulier onderaan deze pagina.

Hoe worden de winnaars gekozen?

Vanaf 1 oktober zullen uit de genomineerden per categorie de winnaars gekozen worden door: 

 • het publiek
 • de leden van de algemene vergadering van de cultuurraad
 • de jury (bestuursleden cultuurraad).

Wanneer vindt de prijsuitreiking plaats?

De Cultuurprijzen zullen uitgereikt worden op zondag 17 december 2023 in Leietheater.