Gemeente Stad Deinze

Coronamaatregelen: verlenging sluiting diverse zalen en gebruik CST

Gepubliceerd op  vrijdag 14 januari 2022

Om het hoge aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg op een haalbaar niveau te brengen, werden op 10 december 2021 enkele extra maatregelen genomen in Deinze:
Gemeenschapszalen, de bibliotheekkelder in Deinze en enkele zalen die onder het beheer van het AGB stad Deinze vallen werden gesloten. Bezoekers en deelnemers aan publieke evenementen in stedelijke accommodatie die geopend blijft, leggen bij aanvang van de activiteit steeds een Covid Safe Ticket voor, ongeacht het (wettelijk toegelaten) aantal deelnemers. Deze beslissingen worden verlengd tot en met 31 januari 2022.

Tot en met maandag 31 januari 2022 zijn volgende zalen gesloten:

•  Zalen AGB

o De Rekkelinge, Desiré Delcroixstraat 1C, 9800 Deinze
o Benedenzaal Landegem, Stationsstraat 19, 9850 Landegem
o Brielpoort, Brielstraat 8, 9800 Deinze

•  Gemeenschapszalen

o Brielpaviljoen, Lucien Matthyslaan 15, 9800 Deinze
o De Engel, Leernsesteenweg 250, 9800 Sint-Martens-Leerne
o De Vlasschuur, Ardense Jagerstraat-Gottem 4, 9800 Gottem
o Dutry, Leernsesteenweg 54, 9800 Bachte-Maria-Leerne
o Gemeentezaal Hansbeke, Hansbekedorp 35, 9850 Hansbeke
o Gemeentezaal Nevele, Vaart Rechts 14, 9850 Nevele
o Gemeentezaal Vosselare, Vosselaredorp 51, 9850 Vosselare
o Leiezicht, Sint-Janstraat 1, 9800 Grammene
o Oud Gemeentehuis, Leernsesteenweg 191, 9800 Bachte-Maria-Leerne
o Oude Jongensschool, Aarseleweg 20, 9800 Vinkt
o Reigersnest, Pastoriestraat 32B, 9800 Meigem
o Te Lande, Vinktstraat 28, 9800 Zeveren
o Ter Wilgen, Poelstraat 70, 9800 Petegem-aan-de-Leie

• Bibliotheekkelder, Gentpoortstraat 1, 9800 Deinze

De sluiting van hoger vermelde zalen heeft betrekking op alle daaraan verbonden binnen- en buitenruimtes en op de integrale, interne en externe, werking ervan, met uitzondering van:

  • de organisatie van bloedinzameling
  • de werking van de welzijnsschakels
  • de medisch onderzoeken en
  • de ter beschikking stelling voor reguliere onderwijsactiviteiten
  • de ter beschikking stelling voor gezondheidsgerelateerde activiteiten. Onder een gezondheidsgerelateerde activiteit wordt verstaan elke vorm van dienstverlening of aanbod waarvan het rechtstreeks en hoofdzakelijk doel de bevordering van de mentale of fysieke gezondheid is. De zelfhulpgroepen behoren tot de gezondheidsgerelateerde activiteiten
  • blokactiviteiten studenten

Verder wordt de occasionele of structurele ter beschikking stelling van zalen aan derden op de campussen van de gemeentelijke scholen stopgezet.

Bezoekers en deelnemers aan publieke evenementen in stedelijke accommodatie buiten deze hierboven aangegeven leggen bij aanvang van de activiteit steeds een Covid Safe Ticket voor, ongeacht het (wettelijk toegelaten) aantal deelnemers.