Gemeente Stad Deinze

Corona zomerplan: wat verandert er vanaf 9 juni?

Gepubliceerd op  maandag 7 juni 2021

Vanaf 9 juni 2021:

- Elk huishouden mag maximaal vier personen tegelijkertijd binnen in huis ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

- Telewerk blijft verplicht, maar er mogen terugkeermomenten ingepland worden. Personeelsleden die dat willen mogen één dag per week opnieuw op kantoor werken, maar er mag nooit meer dan 20% van het personeel aanwezig zijn en alle veiligheidsmaatregelen moeten worden gerespecteerd. Bij kmo’s van minder dan tien personeelsleden mogen maximaal vijf mensen aanwezig zijn.

- De horeca mag zowel binnen als buiten de deuren openen. Max. openingsuren van 5 u. tot 23.30 u. Klanten moeten neerzitten, tafels op minstens 1,5 meter van elkaar en je mag met max. vier aan een tafel zitten (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegerekend). Als je tot hetzelfde huishouden behoort, mag je met meer aan een tafel.

Terrassen moeten aan minstens één kant volledig open zijn en binnen zijn CO2-meters verplicht. De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2. Tussen 900 en 1200 ppm moet de uitbater compenserende maatregelen nemen. Boven 1200 ppm moet de zaak meteen dicht.

- Fitnesscentra, bioscopen, bowlings en sauna's mogen weer open, maar ook hier is een CO2-meter verplicht.

- Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten en kermissen mogen plaatsvinden, maar als de stad daar toestemming voor geeft. 
 
- Groepsactiviteiten van clubs of verenigingen zijn toegelaten. Max. 50 personen per (één of meerdere) groep(en) tot 24 juni en 100 personen per (één of meerdere) groep(en) vanaf 25 juni. Er moet altijd een meerderjarige trainer of begeleider aanwezig zijn en die wordt daarbij niet meegeteld. Tot en met 24 juni mogen de activiteiten alleen plaatsvinden zonder overnachting.
 
- Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers. Voor niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen is er een maximum van 50 personen binnen en 100 personen buiten.
 
- Voor huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten mag je met max. 100 personen samenkomen in een daarvoor voorziene ruimte (kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld). Het maximumaantal wordt opgetrokken tot 200 bij een bezoek aan een begraafplaats of als de diensten buiten plaatsvinden. De hygiënemaatregelen moeten daarbij altijd worden gerespecteerd (verluchting, sociale afstand en mondmaskers). Fysieke aanrakingen zijn verboden, behalve tussen leden van eenzelfde huishouden of bubbel.
 
- Voor evenementen, (culturele) voorstellingen, sportwedstrijden, sporttrainingen en congressen geldt binnen een maximumcapaciteit van 200 zittende aanwezigen en buiten van 400 aanwezigen. Ze mogen alleen plaatsvinden tussen 5 u. en 23.30 u.