Gemeente Stad Deinze

Corona-buurtbudgetten

Gepubliceerd op  vrijdag 26 maart 2021

Wat is een corona-buurtbudget?

Deinzenaren kunnen een beroep doen op een corona-buurtbudget om via eigen projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken. Heb jij een voorstel om de sociale cohesie en het welzijn in een Deinse buurt te bevorderen en/of de eenzaamheid van de buurtbewoners tegen te gaan in tijden van corona? De stad Deinze biedt je graag financiële ondersteuning via het corona-buurtbudget om je idee te realiseren!

Update 16 augustus: bedankt voor jullie enthousiasme. Het beschikbare budget werd intussen verdeeld. Je kan geen aanvragen meer indienen.

Reglement corona-buurtbudget

Het reglement corona-buurtbudgetten dient om op zeer korte termijn in te spelen op de specifieke noden ontstaan of versterkt door de coronacrisis. Dit reglement kan je hieronder terugvinden.

Wie
Het corona-buurtbudget kan worden aangevraagd door en toegekend aan een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Deinze, steeds bestaande uit minstens twee personen.
De twee personen die de aanvraag indienen, moeten ingeschreven zijn op verschillende adressen in het bevolkingsregister van de stad, in de buurt waarop het project betrekking heeft. De aanvragers mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of bloed- of aanverwanten zijn in de eerste graad. Minstens één van de aanvragers moet meerderjarig zijn.

Voorbeelden
Het uitstippelen van een gezinsvriendelijke luisterbuurtwandeling, een huis-aan-huisbedeling met lekkers, een wenskaart met leuke attentie per inwoner, een boekenruilkastje,…

Budget
Er kan maximaal 500 euro per project worden toegekend.

Termijn en aantal projecten
Aanvragen voor een corona-buurtbudget kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021. De aanvragen worden behandeld in volgorde van indienen (datum indiening).

Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts 1 aanvraag in het kader van dit reglement indienen, tenzij het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijkt.

Aanvraag indienen

Update 16 augustus: bedankt voor jullie enthousiasme. Het beschikbare budget werd intussen verdeeld. Je kan geen aanvragen meer indienen.