Gemeente Stad Deinze

Conceptstudie Nevele

Het bestuur wenst een duurzame en innovatieve dorpsontwikkeling te realiseren in Nevele, waarbij de publieke ruimte en de publieke gebouwen centraal staan.

Om aan deze ambitie vorm te geven wordt er een conceptstudie opgemaakt voor de dorpskern van Nevele, die onder meer de toekomstige publieke projecten en de geplande werken in het kader van het project Seine Schelde Vlaanderen bevat. Een conceptstudie is een plan waarin een globale visie voor de ontwikkeling van de dorpskern gegeven wordt. Aan de hand van dit plan wordt de vernieuwing stap voor stap gerealiseerd in deelprojecten die gefaseerd en gespreid in de tijd uitgevoerd worden.

Het traject van de opmaak van een conceptstudie ging van start in mei 2019 met een eerste participatieavond. PTArchitecten ging met deze input aan de slag voor de opmaak van een analyse voor de publieke ruimte en enkele strategische sites in de dorpskern. We koppelen de tussentijdse resultaten graag terug naar de bevolking via het online platform Goed gezegd.

De Vlaamse Waterweg stelde op de participatieavond ook het ontwerp van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug (Lovelingbrug) voor. De simulaties en meer info kan je hieronder downloaden.