Gemeente Stad Deinze

Conceptstudie Nevele

Het bestuur wil een duurzame dorpsvernieuwing realiseren in Nevele. Om aan deze ambitie vorm te geven maakte studiebureau PTArchitecten samen met de stad een conceptstudie op. Hierin wordt een globale visie voor de ontwikkeling van de dorpskern gegeven. Aan de hand van dit plan wordt de vernieuwing stap voor stap gerealiseerd in deelprojecten over een periode van 15 jaar.

Tijdens een participatiemoment in mei 2019 konden alle Nevelaars hun mening geven over de toekomst van hun dorp. Bij de opmaak van de conceptstudie werd rekening gehouden met hun input. Meer info over het participatietraject vind je op het online platform Goed gezegd.

De conceptstudie beschrijft niet alleen de herinrichting van het publiek domein maar ook de toekomstmogelijkheden van zes strategische sites. Het gaat om de private en/of publieke ontwikkeling van de sites rond sporthal Oostbroek, de stelplaats van De Lijn, de voormalige rijkswachtkazerne, de oude brandweerkazerne, Nevelemarkt en de voormalige fabrieksgebouwen van Nougat Vital.

De definitieve conceptstudie kan je hieronder downloaden.