Gemeente Stad Deinze

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het is belast met het dagelijks bestuur. Het bereidt de beslissingen van de gemeenteraad voor en voert ze achteraf uit.

Zittingen

Het college vergadert elke dinsdag om 9 uur in dienstencentrum Leiespiegel. De vergaderingen zijn niet openbaar.