Gemeente Stad Deinze

Collectieve schuldenregeling

Maak een afspraak

De collectieve schuldenregeling biedt mensen met een overmatige schuldenlast de kans om na een aantal jaren opnieuw schuldenvrij te worden. Dit gebeurt via een gerechtelijke procedure.

De collectieve schuldenregeling probeert jouw belangen en die van de schuldeisers in evenwicht te brengen.

Voor wie

Je komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als je met grote structurele schulden worstelt die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Ondernemers komen net als vennootschappen zoals een nv, bv, ... niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij een beroep doen op gerechtelijke reorganisatieprocedure. Dit geldt ook voor vrije beroepen, landbouwers en ambachtslui.

Hoe aanvragen

Je moet zelf een aanvraag indienen bij de rechtbank. Dit gaat via een zogenaamd verzoekschrift. De medewerker van het Sociaal Huis kan je helpen om alle nodige gegevens te verzamelen en kan het verzoekschrift opmaken. Dit is gratis.

Je kan na afspraak terecht bij het Sociaal Huis in

  • Deinze: Leiespiegel, Brielstraat 2
  • Nevele: gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15.

Maak een afspraak met jouw maatschappelijk assistent. 

Heb je nog geen maatschappelijk assistent? Maak telefonisch een afspraak via 09 381 95 00.

Ook een pro-Deoadvocaat kan je helpen bij het opstellen van een verzoekschrift. Ook dit is gratis.

Aan de hand van het verzoekschrift zal de rechter een beslissing nemen. Als hij je toelaat tot de collectieve schuldenregeling zal hij onmiddellijk een schuldbemiddelaar aanstellen.

Bedrag

Het opstellen en indienen van een verzoekschrift om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling is gratis. Zowel wanneer dit gebeurt door de jurist van het Sociaal Huis, als wanneer dit door een pro-Deoadvocaat gebeurt.

De collectieve schuldenregeling zelf is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechtbank. Meestal wegen de voordelen op tegen de kostprijs. Informeer je hierover bij je maatschappelijk werker.