Gemeente Stad Deinze

Cadeaucheque bij geboorte of adoptie

Bij de geboorte of adoptie van een kind ontvang je als Deinzenaar een cadeaucheque.

Voor wie

Je ontvangt de cadeaucheque:

  • bij de aangifte van de geboorte van een natuurlijk kind
  • bij de aangifte van een doodgeboren of levenloos kind
  • bij de overschrijving van het adoptievonnis.

Je hebt geen recht op een cadeaucheque in geval van adoptie van het kind van je partner.

Zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een jaar vanaf de aangifte of overschrijving zal de ouder bij wie het kind ingeschreven is een brief ontvangen, zelfs wanneer deze intussen ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een andere gemeente. Ga met deze brief naar het onthaal van dienstencentrum Leiespiegel of het gemeentehuis Nevele en je ontvangt onmiddellijk de cadeaucheque.

Bedrag

De cadeaucheque heeft een waarde van 50 euro. 
Je kan deze bij de Deinse handelszaken inruilen voor een goed of dienst. Informeer eerst bij de handelszaak of die haar medewerking verleent aan dit initiatief.