Gemeente Stad Deinze

BPA's en RUP's

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) legt voor een deel van het grondgebied van Deinze de bestemmingen en inrichting vast. Dit gebeurt aan de hand van heel gedetailleerde (stedenbouwkundige) voorschriften.

In Deinze zijn er verschillende BPA's en RUP's van kracht. Vaak hebben ze betrekking op nieuwe woonwijken of reconversie van industriële sites.

Een BPA of RUP is zowel voor de overheid als de burger bindend. Dit betekent dat de voorschriften ervan bindend zijn bij de beoordeling van concrete vergunningsaanvragen.

Meer info

Voor extra informatie en inzage van de plannen kan je contact opnemen met de dienst omgeving.