Gemeente Stad Deinze

Borgstelling voor woonzorgcentrum

Maak een afspraak

Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten van de oudere te betalen. Meestal wordt dat aan de kinderen gevraagd.

Als niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum een betalingsverbintenis vragen aan het OCMW van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname. De betalingsverbintenis is een verklaring waarbij het OCMW zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Voorwaarden

De maatschappelijk werker zal jouw sociale en financiële situatie onderzoeken. Je zult in de eerste plaats zo veel mogelijk jouw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Indien er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werker.

Hoe aanvragen

Je vraagt de borgstelling aan bij het Sociaal Huis. Je kan na afspraak terecht in

  • Deinze: Leiespiegel, Brielstraat 2
  • Nevele: gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15.

Maak een afspraak met jouw maatschappelijk assistent. 

Heb je nog geen maatschappelijk assistent? Maak telefonisch een afspraak via 09 381 95 00.