Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Blauwe zone Merendree

In het centrum van Merendree is er een blauwe zone in Merendreedorp, vanaf het kruispunt met de Veldestraat tot en met huisnummer 33, inclusief het parkeerterrein voor de kerk.

Praktisch

Op een parkeerplaats binnen de blauwe zone geldt een parkeertijd van 2 uur. 

 • leg je parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit.
 • gebruik je parkeerschijf van maandag tot en met zaterdag, tussen 9.00 en 18.00 uur. Dus niet op zon- en feestdagen (11 juli inbegrepen) en ’s nachts.
 • de pijl van de parkeerschijf plaats je op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. De schijf is ingedeeld in tijdsperiodes van een halfuur. Kom je dus aan om 10.05 uur, dan schuif je de pijl op 10.30 uur en mag je blijven staan tot maximaal 12.30 uur.
 • als je voor 9.00 uur ’s morgens aankomt, mag je de schijf toch op 9.00 uur plaatsen.
 • Na het verstrijken van de periode van 2 uur moet de wagen verplaatst worden. Het is verboden om de tijd op de parkeerschijf gewoon te verdraaien. Dit zal op dezelfde wijze bestraft worden als wanneer je de parkeerschijf niet gebruikt. Uiteraard zal er controle gebeuren op het gebruik en misbruik van de parkeerschijf.
 • zodra de toegelaten parkeerduur (2 uur) is overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen over het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd, moet er een retributie van 20 euro betaald worden.
  Als je hiertegen een klacht wilt indienen kan dit bij de firma Besix Park, tel. 03 235 54 55.

Uitzonderingen op de blauwe zone

De regels van de blauwe zone gelden niet voor voertuigen van personen met een beperking en houders van een (speciale) parkeerkaart.

Een (speciale) parkeerkaart voor bewoners?
Bewoners kunnen onder bepaalde voorwaarden een (speciale) bewonersparkeerkaart aanvragen bij de dienst omgeving.

De voorwaarden zijn:

 • het huisnummer is gelegen binnen de blauwe zone;
 • de domiciliëring is gelegen binnen de blauwe zone;
 • er is geen garage en/of oprit gekoppeld aan het huisnummer;
 • er wordt slechts één parkeerkaart per huisnummer afgeleverd;
 • een eigendomsattest van de wagen dient te worden voorgelegd of een verklaring van de werkgever/leasingmaatschappij dat zij het gebruiksrecht hebben van de wagen;
 • een verklaring op eer tekenen dat ze geen private garage of private standplaats (inclusief oprit) bezitten binnen 400 meter van hun woning.

 Hiervoor gelden de volgende modaliteiten:

 •  er kan slechts één parkeerkaart per woning aangevraagd en uitgereikt worden;
 • er mag slechts één auto per gezin in de blauwe zone geparkeerd staan. Bij verschillende wagens per gezin, kunnen de verschillende nummerplaten wel opgenomen worden op de parkeerkaart;
 • de bewonerskaart is slechts geldig in de vermelde deelgemeente.

De parkeerkaart kost 25 euro per jaar.

Bewoners die in het bezit zijn van een parkeerkaart die vervalt, krijgen een brief van de firma Besix Park. De aanvraag tot verlenging verloopt op dezelfde manier als een nieuwe aanvraag voor een parkeerkaart. 

Langparkeerparking

Er worden één langparkeerparking voorzien, goed voor in totaal 14 plaatsen die niet beperkt worden in tijd:

 • parking Hammeken (achterkant kerk)