Gemeente Stad Deinze

18e Biënnale voor lokale kunstenaars

Sinds 1989 organiseert stad Deinze in samenwerking met de stedelijke cultuurraad een tweejaarlijkse tentoonstelling voor Deinse beoefenaars van de plastische kunsten. Lokale kunstenaars krijgen op die manier een podium om hun werk te tonen aan het grote publiek. Dat de biënnale doorgroeikansen geeft aan kunstenaars bewijst de artistieke loopbaan van enkele vroegere deelnemers zoals Ingrid Castelein, Stief DeSmet, Jesse Van Gompel en Kathleen Huys.

De groepstentoonstelling loopt van zaterdag 27 april tot zondag 5 mei 2024 in de Brielpoort en biedt de bezoeker een totaaloverzicht op wat er in Deinze leeft op artistiek vlak. Aan de vorige editie namen maar liefst 150 kunstenaars deel.

Iedere beoefenaar van de plastische kunsten die woont, werkt of studeert in Deinze kon zich tot 31 januari 2024 kandidaat stellen met maximum twee werken. Volgende kunsttakken worden toegelaten: schilderkunst, beeldhouwkunst, installatie, multimedia, grafiek, keramiek, fotografie, video, strip, graffiti, mode en poëzie.

Omwille van het grote aantal deelnemers en om de kwaliteit van de inzendingen te bewaken, beoordeelt en selecteert een vakjury de binnengekomen voorstellen. Per kunstenaar wordt 1 werk geselecteerd. 

Deelnemers aan de editie van 2024 zullen ten laatste in de tweede helft van maart vernemen welk werd geselecteerd.