Gemeente Stad Deinze

Beleid

Bibliotheekraad

De bibliotheekraad heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid: werking, inrichting en uitrusting, financieel beleid, …

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag 2017.

Samenwerkingsverband Comeet

De bibliotheek Nevele is lid van het samenwerkingsverband Regiobib Meetjesland, gecoördineerd door het Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET).
Veertien Meetjeslandse bibliotheken bundelen de krachten in een gemeenschappelijk collectiebeleidsplan. Daarnaast komen zij regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen, om beleidspunten op elkaar af te stemmen en om gemeenschappelijke projecten te organiseren zoals rondreizende tentoonstellingen, auteurslezingen, promotie, ...

Dankzij de inbedding in COMEET is er voor dit intensief overleg en de overkoepelende werking personele administratieve ondersteuning, inhoudelijke impulsen, coördinatie en kruisbestuiving met andere sectoren.

Hier vind je meer informatie over dit samenwerkingsverband