Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Bewonerskaarten

Woon je in een straat met betalend parkeren of blauwe zone (parkeren met parkeerschijf), dan kan je bij het parkeerbedrijf een bewonerskaart aanvragen.

Alle inwoners van de stad die voldoen aan de voorwaarden inzake residentieel parkeren, zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 3 mei 2004, kunnen een bewonerskaart verkrijgen met onbeperkte geldigheidsduur.

Bijkomend dient bij elke parkeerbeurt een ticket gekocht te worden aan een parkeerautomaat aan een speciaal bewonerstarief, toegankelijk via een speciale knop op het toestel.
Het tarief voor een bewonersticket bedraagt 0,15 euro per uur, zonder beperking van duur.

Naast dit parkeerticket kan je bij de parkeerwinkel een abonnement-bewonerskaart verkrijgen die heel de dag vrijstelling verleent. Het tarief hiervan bedraagt 40 euro voor 6 maanden of 80 euro per kalenderjaar.

Hoe aanvragen

Bij parkeerbedrijf Park Indigo

Tel. 056 59 11 20

Online: Park Indigo