Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Bewijs van woonst met historiek

Een bewijs van woonst met historiek bevestigt dat een persoon ingeschreven is op het vermelde adres in de gemeente. Het bewijs vermeldt bovendien in chronologische volgorde de vorige adressen in dezelfde gemeente én de laatste vorige gemeente.

Voor wie

 • Voor jezelf. 
 • Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd), notaris, advocaat of een gevolmachtigde.

Hoe aanvragen

Je kan het bewijs van woonst met historiek opvragen:

 • via het e-loket. Het bewijs wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.
 • aan het onthaal in dienstencentrum Leiespiegel. Je krijgt het bewijs onmiddellijk mee.
 • per brief of e-mail. Het bewijs wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

Vermeld in de brief of e-mail:

 • de naam, voornaam, geboortedatum en adres van de persoon van wie je het bewijs van woonst met historiek wenst,
 • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres),
 • de reden waarom je het bewijs van woonst met historiek vraagt,
 • je hoedanigheid (ten persoonlijke titel, wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, notaris).

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

 • de volmacht van de aanvrager,
 • de identiteitskaart van de aanvrager,
 • de eigen identiteitskaart.