Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Bewijs van woonst

Een bewijs van woonst bevestigt dat een persoon ingeschreven is op het vermelde adres in de gemeente.

Voor wie

  • Voor jezelf. 
  • Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd), notaris, advocaat of een gevolmachtigde.

Hoe aanvragen

Je kan het bewijs van woonst opvragen:

  • via het e-loket. Het attest wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.
  • aan het onthaal in dienstencentrum Leiespiegel. Je krijgt het attest onmiddellijk mee.
  • schriftelijk per brief of e-mail. Het attest wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

Vermeld in de brief of de e-mail:

  • de naam, voornaam, geboortedatum en adres van de persoon van wie je het bewijs van woonst wenst,
  • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres),
  • de reden waarom je het bewijs van woonst vraagt,
  • je hoedanigheid (ten persoonlijke titel, wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, notaris)

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart