Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Bewijs van Belgische nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd als je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voor wie

 • Voor jezelf.
 • Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd), een notaris, een advocaat of een gevolmachtigde.

Voorwaarden

 • Je hebt de Belgische nationaliteit.
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Als je de Belgische nationaliteit niet hebt, moet je de aanvraag richten tot jouw ambassade.

Hoe aanvragen

Je kan het bewijs van nationaliteit opvragen:

 • via het e-loket. Het attest wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.
 • aan het onthaal in dienstencentrum Leiespiegel. Je krijgt het attest onmiddellijk mee.
 • per brief of e-mail. Het attest wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

Vermeld in de brief of e-mail:

 • de naam, voornaam, geboortedatum en adres van de persoon van wie je het bewijs van nationaliteit wenst
 • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres)
 • de reden waarom je het bewijs van nationaliteit vraagt
 • je hoedanigheid (ten persoonlijke titel, wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, notaris)

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

 • de volmacht van de aanvrager,
 • de identiteitskaart van de aanvrager,
 • de eigen identiteitskaart.