Gemeente Stad Deinze

Attest samenstelling van het gezin

Vraag het attest online aan

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Hoe aanvragen

Je vraagt het attest aan voor jezelf

Je vraagt het attest aan voor iemand anders

Het attest mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd), een notaris, een advocaat of een gevolmachtigde. Zij kunnen hiervoor ook gebruik maken van het e-loket Digitale uittreksels bevolking - derden.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart

Heb je een volmacht? Neem dan volgende documenten mee:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • je eigen identiteitskaart.