Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Bewijs samenstelling van het gezin

Een bewijs gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Voor wie

  • Voor jezelf. 
  • Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd), notaris, advocaat of een gevolmachtigde.

Hoe aanvragen

Je kan het attest gezinssamenstelling opvragen:

  • via het e-loket. Het attest wordt opgestuurd naar het officiële adres van de aanvrager.
  • aan het onthaal in dienstencentrum Leiespiegel. Je krijgt het attest onmiddellijk mee.
  • per brief of e-mail. Het attest wordt opgestuurd naar het officiële adres van de aanvrager.

Vermeld in de brief of e-mail:

  • de naam, voornaam, geboortedatum en adres van de persoon van wie je het bewijs van gezinssamenstelling wenst,
  • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres),
  • de reden waarom je het bewijs van gezinssamenstelling vraagt,
  • je hoedanigheid (ten persoonlijke titel, wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, notaris).

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart