Gemeente Stad Deinze

Bestuurderspassen voor een dienst individueel bezoldigd personenvervoer

Vraag de bestuurderspas online aan

Maak een afspraak

Als je taxichauffeur bent of een andere dienst individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert in het Vlaams Gewest moet je in het bezit zijn van een bestuurderspas.

De bestuurderspas vraag je aan in de gemeente van domicilie.

Voorwaarden

Je moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een uittreksel uit het strafregister, dat hoogstens drie maanden oud is.
  • Je hebt een bewijs van minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet werd behaald) van het Europees Referentiekader voor Talen.
  • Je hebt een rijbewijs met een geldige medische keuring.

Een bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar. Deze is geldig voor 5 jaar en hernieuwbaar.

Jaarlijks, binnen de 3 maanden na verjaring van de bestuurderspas, bezorg je uit eigen beweging een uittreksel uit het strafregister aan de Stad. Je brengt de Stad ook spontaan op de hoogte van een adreswijziging en gerechtelijke vonnissen.

Hoe aanvragen

Als bestuurder of kandidaat-bestuurder moet je de bestuurderspas zelf elektronisch aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Bij de aanvraag moet je volgende documenten toevoegen:

  • een kopie van je identiteitskaart;
  • een uittreksel uit het strafregister, dat hoogstens drie maanden oud is;
  • een bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen;
  • een kopie rijbewijs met geldige medische keuring;
  • als je een buitenlandse staatsburger bent, een bewijs dat je toelating hebt om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Schriftelijk aanvragen is ook mogelijk via het aanvraagformulier.

De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledigverklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Je moet de bestuurderspas ten laatste drie maanden na de toekenning ervan ophalen, op straffe van verval van de bestuurderspas.

Bedrag

20 euro

Reglement

  • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.