Gemeente Stad Deinze

Besluiten van de burgemeester

Je kan de besluitenlijsten lezen op de raadpleegomgeving. In de kalender van de raadpleegomgeving selecteer je de datum van de besluiten burgemeester (BB).

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
26/10/2021 27/10/2021

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het optreden van Clouseau in de Brielpoort op zaterdag 13 november 2021

06/10/2021 07/10/2021

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het WK Loopfietsen op zondag 10 oktober 2021

Signalisatieplan WK loopfietsen 10-10-21.pdf

30/09/2021 01/10/2021

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermis te Hansbeke in het weekend van 9 tot 11 oktober 2021

30/09/2021 01/10/2021

Extra maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus (coronavirus) - horeca -verplichting om 1,5m tussen de gezelschappen te waarborgen - rookverbod Hallepoort - opheffing beslissing

30/09/2021 01/10/2021

Wedstrijden SK Deinze - vaststellen maximum aantal bezoekers na advies minister - opheffing beslissing

27/09/2021 27/09/2021

Tijdelijk verkeersreglement houdende het invoeren van verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken te Hansbeke bij aanvang en einde schooldag basisschool Sint-Paulus

Signalisatieplan verbod vrachtverkeer Hansbeke.pdf

17/09/2021 17/09/2021

Tijdelijk verkeersreglement houdende het invoeren van een parkeer- en stilstaanverbod in de Donkerstraat, deel Palestraat en deel Zandestraat naar aanleiding van de oerwoudfuif zaterdag 18 september 2021

15/09/2021 15/09/2021

Besluit burgemeester tot het opheffen van een tijdelijk zwemverbod ter hoogte van de Oude Leie Astene (Vosselare put)

15/09/2021 15/09/2021


Organisatie vergaderingen bestuursorganen - opheffing

27/08/2021 27/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van invoer stilstaan- en parkeerverbod in de Gentsesteenweg t.h.v. nr. 148 – 150

15/03/2021 16/03/2021

Besluit burgemeester inzake het verbod op watercaptatie in de vallei van de Zeverenbeek en de Vondelbeek.pdf

Besluit burgemeester tot het nemen van maatregelen voor de behandeling van bodemverontreiniging naar aanleiding van een schadegeval in de Veldbloemlaan 22 te 9850 Deinze

Besluit burgemeester tot het nemen van maatregelen voor de behandeling van bodemverontreiniging naar aanleiding van een schadegeval in de Lokestraat z.n. te 9850 Deinze

25/11/2020 26/11/2020

Extra maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus (coronavirus) - heropening skatepark in de Mouterijdreef te Deinze

11/09/2020 15/09/2020

Wedstrijden SK Deinze - vaststellen maximum aantal bezoekers na advies minister

29/07/2020 30/07/2020

Extra maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus (coronavirus) - verplichting om 1,50 meter tussen gezelschappen te waarborgen - rookverbod Hallepoort

22/05/2020 26/05/2020 Tijdelijk verkeersreglement van 16 april 2020 houdende invoer van éénrichtingsverkeer in Maaigemdijk, de Ijsput, Zeveren Talud, Zeveren Planke, Pestelpad, Kappelledrieswegel, Hulstwegel, Lowegel, Poekebeekpad, Antoon Van Paryspad en fietsbrug te Nevele - gedeeltelijke opheffing
27/03/2020 27/03/2020 Extra maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) - verbod toegang voor auto's Ooidonkdreef, Astene Sas en parking De Ceder