Gemeente Stad Deinze

Bereikbaarheid werken Lovelingbrug

Gepubliceerd op  maandag 19 februari 2024

In februari 2024 herstart de bouw van de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug tussen Nevele en Vosselare. Samen met de bouw van de brug worden riolerings- en wegenwerken uitgevoerd. Tijdens de zomer 2025 zal de nieuwe Lovelingbrug in gebruik zijn.

De werken starten in februari 2024 op het kruispunt Vaart Rechts met Langemunt. Enkel voetgangers kunnen er door om vanuit Langemunt de tijdelijke brug te bereiken. Deze situatie zal tot eind maart duren. Van april tot oktober 2024 wordt nadien maar sporadisch hinder verwacht op Vaart Rechts.

Op 19 februari 2024 starten de werken op het kruispunt Vaart Links met Kortemunt. Tot eind april zal het kruispunt op werkdagen onderbroken zijn voor iedereen. Omdat zware werfmachines op het kruispunt manoeuvreren, moeten ook de voetgangers om een omweg volgen. Tijdens de weekends en op feestdagen kunnen zij wel door.

Voetgangers en fietsers komende van de tijdelijke brug of Vaart Links kant Deinze moeten een omleiding volgens via het pad langs de gemeenteschool naar de Cyriel Buyssestraat. Via de markt bereiken ze Kortemunt. Voetgangers die van de andere kant op Vaart Links komen, kunnen het Poekebeekpad gebruiken.

Het kruispunt Vaart Links met Kortemunt zal onderbroken blijven voor autoverkeer tot begin 2025. In het voorjaar zal de verbinding Vaart Links kant Deinze met Kortemunt heropenen. Voetgangers en fietsers kunnen vanaf mei 2024 deze verbinding opnieuw gebruiken.

De verbinding Vaart Links kant Landegem met Kortemunt heropent pas begin 2025 voor de voetgangers en fietsers en vanaf mei 2025 voor het autoverkeer.

Vanaf mei 2025 is er geen hinder meer gepland. De nieuwe brug zal tijdens de zomer in gebruik kunnen worden genomen. 

OMLEIDING AUTOVERKEER

Lovelingbrug_bereikbaarheid 2903

Omdat het kruispunt Kortemunt/Vaart links onderbroken is, moet het autoverkeer een omleiding volgen. Doorgaand verkeer wordt via de gewestwegen omgeleid.

Verkeer van Vaart Links kan omrijden via Weg naar de Vaart, Pastoriestraat Berg, Kerrebroek, Cyriel Buyssestraat, Nevelemarkt, Camille Van der Cruyssenstraat en De Akker. In de Meigemstraat en de Gasthuisstraat wordt van maart 2024 tot begin 2025 eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Bekijk de video voor meer info over de werken en de mogelijke hinder.