Gemeente Stad Deinze

Toeristische logies, belasting

Stad Deinze heft een belasting op het verstrekken van toeristische logies. De belasting heeft betrekking op elke overnachting in een logiesverstrekkend bedrijf, zoals gastenkamers, B&B's, hotels, airbnb's, vakantielogies, vakantiewoningen (kamergebonden logies).

Hoe doe je aangifte?

Als belastingplichtige ben je verplicht om binnen de 14 dagen na het verstrijken van een semester aangifte te doen van het aantal belastbare overnachtingen in het voorafgaande semester. Je ontvangt hiervoor een aangifteformulier van het stadsbestuur.

Ontvang je geen aangifteformulier van het stadsbestuur, dan moet je spontaan aangifte doen vóór het einde van het semester.

Doe je aangifte online

Reglement

Belastingreglement - geldig vanaf 1 januari 2022

  • goedgekeurd in de gemeenteraad op 16 december 2021
  • bekendgemaakt op 21 december 2021