Gemeente Stad Deinze

Omgevingsdossiers in het kader van het omgevingsdecreet, belasting

Stad Deinze heft een belasting op de aanvragen van omgevingsvergunningen, meldingen van omgevingsdossiers, aanvragen tot bijstelling van de verkaveling en de verzoeken tot bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden.

Reglement

Belastingreglement - geldig vanaf 1 februari 2019

  • goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 januari 2019
  • bekendgemaakt in de gemeenteraad van 30 januari 2019