Gemeente Stad Deinze

Eroshuizen, belasting

Stad Deinze heft jaarlijks een belasting op de eroshuizen.

Hoe doe je aangifte?

Als belastingplichtige ontvang je jaarlijks een aangifteformulier van het stadsbestuur.

Ontvang je geen aangifteformulier van het stadsbestuur, dan moet je spontaan aangifte doen uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar.

Doe je aangifte online

Reglement

Belastingreglement - geldig vanaf 1 januari 2020

  • goedgekeurd in de gemeenteraad op 19 december 2019
  • bekendgemaakt op 23 december 2019