Gemeente Stad Deinze

Belasting op het plaatsen van drank- en voedingsautomaten

Voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2025 heft het stadsbestuur een belasting op het plaatsen van drank- en voedingsautomaten op het openbaar domein, privaat domein en commerciële parkings.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, uitbater van de drank- en voedingsautomaat.

Tarief

De belasting bedraagt 125,00 euro per jaar en per drank- en voedingsautomaat.

De belasting bedraagt 75,00 euro per jaar en per drank- en voedingsautomaat die voor seizoensgebonden activiteiten of om andere redenen slechts periodiek wordt opgesteld. Om van dit tarief te kunnen genieten, mag de drank- en voedingsautomaat maximaal 6 maanden per jaar opgesteld staan.

Aangifte

De belastingplichtigen ontvangen een aangifteformulier dat ze binnen de 15 dagen ingevuld moeten terugsturen. Ze kunnen ook het onlineformulier invullen (zie onderaan deze pagina).

Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben en belastingplichtig blijken te zijn, zijn niettemin verplicht voor 30 juni van het aanslagjaar spontaan de nodige gegevens aan het stadsbestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen vaststellen, of binnen de maand na plaatsing van de drank- en voedingsautomaat in geval van de plaatsing van een nieuwe automaat of in geval van een drank- en voedingsautomaat die voor seizoensgebonden activiteiten of om andere redenen slechts periodiek wordt opgesteld.

Bekendmaking reglement

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2019 en werd op 23 december 2019 bekendgemaakt op de website.