Gemeente Stad Deinze

Plaatsen van drank- en voedingsautomaten, belasting

Stad Deinze heft een belasting op het plaatsen van drank- en voedingsautomaten op het openbaar domein, privaat domein en commerciële parkings.

Hoe doe je aangifte?

Als belastingplichtige ontvang je jaarlijks een aangifteformulier van het stadsbestuur.

Ontvang je geen aangifteformulier, dan moet je spontaan aangifte doen uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar.

Plaats je een nieuwe automaat of wordt de drank- en voedingsautomaat periodiek (vb. voor seizoensgebonden activiteiten) opgesteld, dan moet je binnen de maand na de plaatsing aangifte doen.

Doe je aangifte online.

Reglement

Belastingreglement - geldig vanaf 1 januari 2020

  • goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2019
  • bekendgemaakt op 23 december 2019