Gemeente Stad Deinze

Toelagen en subsidies

De gesubsidieerde engageert zich om het belang van het gebruik van de Nederlandse taal te erkennen bij het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten (toepassing decreet lokaal bestuur).

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Lokale economie

OCMW

Omgeving

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
15/12/2022
GR
20/12/2022 Subsidiereglement ter ondersteuning van particulieren voor de zuivering van grondwater voor huishoudelijk gebruik
24/11/2022
GR
29/11/2022 Subsidiereglement voor mestanalyse, grondontleding en groenbemesting
25/10/2023
GR
28/10/2023 Subsidiereglement plaatsen van dakisolatie of zoldervloerisolatie - aanpassing
25/10/2023
GR
28/10/2023 Subsidiereglement plaatsen van hoogrendementglas - aanpassing
25/10/2023
GR
28/10/2023 Subsidiereglement plaatsen van buitenmuurisolatie - aanpassing
23/9/2021
GR
4/10/2021 Subsidiereglement voor het toekennen van steun voor vrijwillige zwerfvuilinzameling door (zorg)instellingen en verenigingen
26/8/2021
GR
3/9/2021 Aanpassing subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het onderhoud van inheemse heggen
28/05/2020
GR
03/06/2020

Subsidiereglement voor het toekennen van subsidie voor het aanplanten van hagen, heggen en houtkanten
23/04/2020
GR
28/04/2020

Subsidiereglement voor het aanleggen van een geveltuin
23/04/2020
GR
28/04/2020

Subsidiereglement voor de adoptie van een boomspiegel
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor de huur of aankoop van herbruikbare luiers
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het onderhouden van lijnvormige landschapselementen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het plaatsen van een zonneboiler
24/01/2019
GR
30/01/2019 Subsidiereglement fietsen, elektrische fietsen, (elektrische) bakfietsen, meerpersonenfiets, elektrische zitscooter of speed pedelec mits inlevering nummerplaat

Onderwijs

Sport

Varia

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
24/01/2019
GR
30/01/2019 Vaststellen toekenningsregels van de cadeaucheques met betrekking tot diverse aangelegenheden

Welzijn

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
20/02/2020
GR
24/02/2020

Subsidiereglement voor de terugbetaling van sociaal tolken op school en op het CLB
23/01/2020
GR
28/01/2020 Subsidiereglement voor het toekennen van een toelage aan het dagverzorgingscentrum Sint-Vincentius campus Ten Bosse
19/12/2019
GR
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan voorzieningen en verenigingen voor personen met beperking
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van het toegankelijkheidslabel en de toegankelijkheidsprijs
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies voor noodhulp
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan erkende Noord-Zuidverenigingen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan kleinschalige Zuidprojecten met draagvlak in Deinze
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies Huis van het Kind Deinze
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan de seniorenverenigingen van Deinze
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan gezondheidsorganisaties op bovenlokaal niveau
28/01/2021
GR
03/02/2021 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan kansarmoedeverenigingen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies voor de vrijwilligersverwerking in een erkend consultatiebureau van Kind en Gezin
20/06/2019
OC
28/06/2019 Reglement toekenning van een premie voor de gebruikers wijk-werkcheques in het kader van buurthulp en vereenzaming van senioren
28/02/2019
GR
06/03/2019 Aanpassing subsidiereglement herbruikbare luiers