Gemeente Stad Deinze

Toelagen en subsidies

Cultuur

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
20/02/2020
GR
24/02/2020

Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het nemen van maatregelen voor het behoud van erfgoedwaarden van inventarisitems
23/01/2020
GR
28/01/2020 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan feestcomités
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor de toekenning van subsidies aan jubilerende verenigingen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan socioculturele verenigingen

Jeugd

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
19/12/2019
GR
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies voor erkend jeugdwerk in Deinze
19/12/2019
GR
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van vormingssubsidies jeugd

Lokale economie

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
24/06/2020
GR
26/06/2020 Reglement voor het toekennen van een financiële tussenkomst aan alle handelszaken en vrije beroepen van medische en paramedische aard voor gemaakte kosten of in de toekomst nog te maken kosten voor het veilig openhouden van hun zaak tijdens de coronacrisis COVID-19
28/05/2020
GR
03/06/2020

Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie aan handelsverenigingen
19/12/2019
GR
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor nieuwe handelszaken in de Tolpoortstraat
19/12/2019
GR
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van het nemen van handelskernversterkende maatregelen

OCMW

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
23/01/2020
OCMW
28/01/2020 Reglement tussenkomst in huurkosten
23/01/2020
OCMW
28/01/2020 Reglement voor het toekennen van kindgerichte actie
19/12/2019
OCMW
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een mantelzorgpremie
19/12/2019
OCMW
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een premie voor personen met een beperking
19/12/2019
OCMW
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een energiepremie

Omgeving

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
28/05/2020
GR
03/06/2020

Subsidiereglement voor het toekennen van subsidie voor het aanplanten van hagen, heggen en houtkanten
23/04/2020
GR
28/04/2020

Subsidiereglement voor het aanleggen van een geveltuin
23/04/2020
GR
28/04/2020

Subsidiereglement voor de adoptie van een boomspiegel
23/01/2020
GR
28/01/2020 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het plaatsen van hoogrendementsglas
23/01/2020
GR
28/01/2020 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het plaatsen van buitenmuurisolatie
23/01/2020
GR
28/01/2020 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het aanbrengen van dakisolatie
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor de huur of aankoop van herbruikbare luiers
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het onderhoud van inheemse heggen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het onderhouden van lijnvormige landschapselementen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het plaatsen van een zonneboiler
24/01/2019
GR
30/01/2019 Subsidiereglement fietsen, elektrische fietsen, (elektrische) bakfietsen, meerpersonenfiets, elektrische zitscooter of speed pedelec mits inlevering nummerplaat

Onderwijs

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
19/12/2019
GR
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een werkingssubsidie aan de ouderraden van het basisonderwijs

Sport

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
28/05/2020
GR
03/06/2020

Subsidiereglement voor het toekennen van beleidssubsidies aan sportverenigingen
28/05/2020
GR
03/06/2020

Subsidiereglement voor het toekennen van impulssubsidies aan sportverenigingen
19/12/2019
GR
23/12/2019 Subsidiereglement voor sportcomités die in Deinze wielerwedstrijden organiseren

Varia

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
24/01/2019
GR
30/01/2019 Vaststellen toekenningsregels van de cadeaucheques met betrekking tot diverse aangelegenheden

Welzijn

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
20/02/2020
GR
24/02/2020

Subsidiereglement voor de terugbetaling van sociaal tolken op school en op het CLB
23/01/2020
GR
28/01/2020 Subsidiereglement voor het toekennen van een toelage aan het dagverzorgingscentrum Sint-Vincentius campus Ten Bosse
19/12/2019
GR
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan voorzieningen en verenigingen voor personen met beperking
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van het toegankelijkheidslabel en de toegankelijkheidsprijs
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies voor noodhulp
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan erkende Noord-Zuidverenigingen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan kleinschalige Zuidprojecten met draagvlak in Deinze
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies Huis van het Kind Deinze
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan de seniorenverenigingen van Deinze
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan gezondheidsorganisaties op bovenlokaal niveau
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan kansarmoedeverenigingen in Deinze
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies voor de vrijwilligersverwerking in een erkend consultatiebureau van Kind en Gezin
20/06/2019
OC
28/06/2019 Reglement toekenning van een premie voor de gebruikers wijk-werkcheques in het kader van buurthulp en vereenzaming van senioren
28/02/2019
GR
06/03/2019 Aanpassing subsidiereglement herbruikbare luiers

Opheffen subsidiereglementen

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
27/08/2020
GR
04/09/2020 Subsidiereglement ex-Nevele voor terugbetaling kosten bij het inzetten van een ziekenwagen tijdens sport- en andere evenementen - opheffing
27/08/2020
GR
04/09/2020 Reglement ex-Nevele voor subsidiëring ter ondersteuning van infrastructuurwerken aan jeugdlokalen - opheffing