Gemeente Stad Deinze

Toelagen en subsidies

Cultuur

Jeugd

Lokale economie

OCMW

Omgeving

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
22/04/2021
GR
29/04/2021 Subsidiereglement voor het plaatsen van buitenmuurisolatie - aapnpassing
22/04/2021
GR
29/04/2021 Subsidiereglement voor het aanbrengen van dakisolatie - aanpassing
22/04/2021
GR
29/04/2021 Subsidiereglement voor het plaatsen van hoogrendementsglas - aanpassing
28/05/2020
GR
03/06/2020

Subsidiereglement voor het toekennen van subsidie voor het aanplanten van hagen, heggen en houtkanten
23/04/2020
GR
28/04/2020

Subsidiereglement voor het aanleggen van een geveltuin
23/04/2020
GR
28/04/2020

Subsidiereglement voor de adoptie van een boomspiegel
23/01/2020
GR
28/01/2020 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het plaatsen van hoogrendementsglas
23/01/2020
GR
28/01/2020 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het plaatsen van buitenmuurisolatie
23/01/2020
GR
28/01/2020 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het aanbrengen van dakisolatie
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor de huur of aankoop van herbruikbare luiers
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het onderhoud van inheemse heggen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het onderhouden van lijnvormige landschapselementen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een subsidie voor het plaatsen van een zonneboiler
24/01/2019
GR
30/01/2019 Subsidiereglement fietsen, elektrische fietsen, (elektrische) bakfietsen, meerpersonenfiets, elektrische zitscooter of speed pedelec mits inlevering nummerplaat

Onderwijs

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
19/12/2019
GR
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van een werkingssubsidie aan de ouderraden van het basisonderwijs

Sport

Varia

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
24/01/2019
GR
30/01/2019 Vaststellen toekenningsregels van de cadeaucheques met betrekking tot diverse aangelegenheden

Welzijn

Datum goedkeuring Datum 
bekendmaking
Titel
20/02/2020
GR
24/02/2020

Subsidiereglement voor de terugbetaling van sociaal tolken op school en op het CLB
23/01/2020
GR
28/01/2020 Subsidiereglement voor het toekennen van een toelage aan het dagverzorgingscentrum Sint-Vincentius campus Ten Bosse
19/12/2019
GR
23/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan voorzieningen en verenigingen voor personen met beperking
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van het toegankelijkheidslabel en de toegankelijkheidsprijs
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies voor noodhulp
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan erkende Noord-Zuidverenigingen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan kleinschalige Zuidprojecten met draagvlak in Deinze
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies Huis van het Kind Deinze
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan de seniorenverenigingen van Deinze
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan gezondheidsorganisaties op bovenlokaal niveau
28/01/2021
GR
03/02/2021 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies aan kansarmoedeverenigingen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Subsidiereglement voor het toekennen van subsidies voor de vrijwilligersverwerking in een erkend consultatiebureau van Kind en Gezin
20/06/2019
OC
28/06/2019 Reglement toekenning van een premie voor de gebruikers wijk-werkcheques in het kader van buurthulp en vereenzaming van senioren
28/02/2019
GR
06/03/2019 Aanpassing subsidiereglement herbruikbare luiers