Gemeente Stad Deinze

Beiaard

Klokken luiden over Deinze

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze is sinds 1988 een volwaardige grote-tertsbeiaard aanwezig. Regelmatig klinken de 48 klokken door de stad.

Stadsbeiaardier

Bij de oprichting van de stadsbeiaard in 1988 was Aimé Lombaert (°1945-†2008) titularis van de grote-tertsbeiaard. Hij was de grote bezieler van dit project en onder zijn impuls groeide de stadsbeiaard uit tot één van de culturele ambassadeurs van Deinze. Als blijk van erkentelijkheid verleende de Deinse gemeenteraad hem op 23 oktober 2008 de titel van erebeiaardier van de stad Deinze. Nauwelijks één week later overleed Aimé.

Hij werd opgevolgd door Charles Dairay (°1974). Charles werd in Frankrijk geboren en is er tevens titularis-beiaardier in Le Quesnoy. Hij behaalde het diploma van meesterbeiaardier in Douai en studeerde later aan de beiaardschool in Mechelen. Net als zijn voorganger geeft Charles Dairay beiaardles aan Kunstacademie Deinze (KADE).

Beiaardconcerten

Voor het mechanisme is het uiteraard noodzakelijk dat de beiaard met regelmaat wordt bespeeld. Behalve het automatisch beiaardspel (dagelijks tussen 8 en 20 uur op het uur en halfuur) zijn er, gespreid over het jaar, een 30-tal concerten. Onderaan deze pagina vind je het overzicht van de liedjes van het automatisch beiaardspel.

Een brokje geschiedenis

Op 29 oktober 1988 had de stad Deinze niet alleen afspraak met de beiaardgeschiedenis maar evengoed met zijn eigen geschiedenis. Sedert 6 maart 1580, toen de Franse Hugenoten de hele stad in brand staken, beschikte Deinze immers niet meer over een beiaard (die toen in de halletoren, midden op de Markt, hing). Ruim 400 jaar lang!

Pas in de jaren 1980 komt de eventuele plaatsing van een beiaard opnieuw ter sprake. Op 26 juni 1986 besliste de Deinse gemeenteraad, na gunstig advies van de stedelijke culturele raad, een nieuwe beiaard te installeren in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Meteen beslist de gemeenteraad dat de kosten voor minstens 50% moeten gedragen worden via sponsoring. De raad verwijst daarvoor naar de Deinse bevolking, de industriëlen en de verbroederingsgemeenten.

Op 26 augustus 1986 stelt het college van burgemeester en schepenen een ontwerper aan voor het maken van een studie, namelijk Aimé Lombaert, stadsbeiaardier in Brugge en tevens leraar aan de Stedelijke Muziekacademie van Deinze.

Op 2 oktober 1986 keurt de gemeenteraad de studie van Aimé Lombaert goed en zegt in het motiverend deel van de beslissing dat “een beiaard de leefsfeer in een stad bevordert en bovendien bijdraagt tot de toeristische ontplooiing van de stad en de hele Leiestreek”. Ook de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, als rechtstreeks betrokken bestuur, gaat met het beiaardproject akkoord.

Aangezien de O.-L.-Vrouwekerk een beschermd gebouw is, wordt advies gevraagd aan het Bestuur voor Monumenten en Landschappen in Brussel. Onder meer op hun aanraden wordt een studie gemaakt over de stabiliteit van de toren van de kerk. Een afzonderlijk dossier wordt samengesteld, goedgekeurd en uitgevoerd.

Intussen wordt ook werk gemaakt van de sponsoring. Met de vzw Stichting Monumenten- en Landschapszorg wordt een overeenkomst gesloten, zodat giften vanaf 1000 frank (momenteel 30 euro) fiscaal aftrekbaar zijn. Daarnaast wordt besloten de namen van alle schenkers in een herdenkingsbrochure op te nemen en een inscriptie op de klokwand aan te brengen voor de donateurs van een klok.

Begin februari 1988 wordt een aanbesteding uitgeschreven voor het leveren en plaatsen van de beiaard. De stedelijke overheid, in samenspraak met de Stichting en met de ontwerper, beslist een grote-tertsbeiaard te plaatsen.

De werken worden toegewezen aan de firma Clock-O-Matic, beiaardbouwers in Herent (B). In onderaanneming worden de klokken gegoten door Koninklijke Eijsbouts, klokkengieterij in Asten (NL). De werken worden voltooid volgens planning. Op 29 oktober 1988 heeft de plechtige inauguratie en inspeling van de Deinse beiaard plaats.

In 1994 – inspeling op 4 november – werden er nog eens 11 klokken aan de beiaard toegevoegd, wat het totaal op 48 klokken bracht. Vanaf dat moment beschikt Deinze over een volwaardige concertbeiaard van 4 octaven.

Cd 'The singing bells in Deinze'

My Way, La vita è bella of La Bohème al gehoord op de Deinse beiaard? Koop dan de cd 'The singing bells in Deinze' en je kan er dagelijks van genieten.

N.a.v. het 500-jarig bestaan van het muziekinstrument heeft Stad Deinze, i.s.m. onder andere Serviceclub Lions Club Deinze en Clock-O-Matic, een cd uitgegeven met 60 minuten beiaardmuziek (20 nummers), gespeeld door stadsbeiaardier Charles Dairay en zijn leerling-beiaardiers aan de stedelijke muziekacademie.

Het cd-doosje bevat ook een viertalig boekje met het overzicht van de liedjes, korte info over de beiaard algemeen, de beiaard in Deinze, de stadsbeiaardier en de beiaardklas. En dit alles geïllustreerd met sprekende foto’s van de grote-tertsbeiaard.

De cd is verkrijgbaar bij de dienst Cultuur en Leietheater tegen 15 euro. Bij afname van 10 exemplaren bedraagt de prijs per cd 10 euro.