Gemeente Stad Deinze

Bebossen van landbouwgrond

Volgens het Veldwetboek art. 35bis §5 is er voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming een vergunning nodig van het College van Burgemeester en Schepenen.

Je kan de aanvraag hiervoor schriftelijk indienen via het onderstaande aanvraagformulier.

Motiveer de aanvraag, geef de soortkeuze(s) en dichtheid van de gewenste aanplant door en voeg duidelijke plannen (locatie en aanplanting) toe. Er moet ook rekening gehouden worden met de afstandsregels bij bosaanplant in het agrarisch gebied.

In het kader van de vergunningsprocedure zal het College van Burgemeester en Schepenen advies vragen aan:

  • Het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij
  • Het Agentschap voor Natuur en Bos
  • De land- en tuinbouwraad van stad Deinze

Als het planten van bomen leidt tot een vegetatiewijziging of een wijziging van kleine landschapselementen (KLE), dan kan het planten van de bomen verboden zijn of kan een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen nodig zijn.

Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Natuur en Bos: https://natuurenbos.vlaanderen.be/bomen-en-bossen/bomen-planten-vergunningen-en-regels.