Gemeente Stad Deinze

Bebossen van landbouwgrond

Als je landbouwgrond wil bebossen, heb je daarvoor een vergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Vul hiervoor onderstaand aanvraagformulier in. Vermeld hierop zeker ook de soortskeuze(s) van de gewenste aanplant.