Gemeente Stad Deinze

Auditrapporten

Recent voerde Audit Vlaanderen de opvolgaudit ‘instroom van medewerkers’ bij het stadsbestuur Deinze uit. Hierbij ging het Vlaams agentschap na in welke mate de aanbevelingen die ze formuleerde rond dit thema tijdens de audit in 2017 in ex-Nevele en ex-Deinze al gerealiseerd zijn. Ook de aanpak van organisatiebeheersing werd beoordeeld. 

We krijgen een gunstig rapport en Audit Vlaanderen stelt vast dat alle aanbevelingen die in 2017 zijn geformuleerd tegen de vooropgestelde timing gerealiseerd zijn.

Hieronder vind je het rapport met de conclusies over de opvolging van de aanbevelingen voor lokaal bestuur Deinze.