Gemeente Stad Deinze

Auditrapporten

Het Agentschap Audit Vlaanderen van de Vlaamse overheid voert audits uit bij lokale besturen. Zo wil Audit Vlaanderen lokale besturen ondersteunen om hun¬†efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit en integriteit¬†te verhogen.

Beoordeling organisatiebeheersing en opvolging aanbevelingen 2021 bij lokaal bestuur Deinze

In de periode juli-september 2021 voerde Audit Vlaanderen de opvolgaudit ‘instroom van medewerkers’ bij het stadsbestuur van Deinze uit. Hierbij ging het Vlaams agentschap na in welke mate de aanbevelingen die ze formuleerde rond dit thema tijdens de audit in 2017 in ex-Nevele en ex-Deinze al gerealiseerd zijn. Ook de aanpak van organisatiebeheersing werd beoordeeld.

We krijgen een gunstig rapport en Audit Vlaanderen stelt vast dat alle aanbevelingen die in 2017 zijn geformuleerd tegen de vooropgestelde timing gerealiseerd zijn.

Hieronder vind je het rapport met de conclusies over de opvolging van de aanbevelingen voor lokaal bestuur Deinze.

Thema-audit fusiebesturen

In de periode oktober - december 2021 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit fusiebesturen uit. Tijdens deze audit werden volgende thema’s geëvalueerd:

  • transitieaanpak
  • organisatiestructuur
  • organisatiecultuur
  • externe dienstverlening.

Audit Vlaanderen oordeelde dat het lokaal bestuur Deinze voor de onderzochte thema’s de nodige beheersmaatregelen uitgebouwd heeft om de onderzochte risico’s in te perken. Er is sprake van een gedefinieerde aanpak voor alle onderdelen onderzocht in het kader van het fusietraject.
Er werden geen aanbevelingen geformuleerd.

Het volledige rapport van Audit Vlaanderen is hieronder terug te vinden.