Gemeente Stad Deinze

Attest van Belgische nationaliteit

Vraag het attest online aan

Een attest van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dit attest wordt meestal gevraagd als je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Als je de Belgische nationaliteit niet hebt, moet je de aanvraag richten tot jouw ambassade.

Hoe aanvragen

Je vraagt het attest aan voor jezelf

Je vraagt het attest aan voor iemand anders

Het attest mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd), een notaris, een advocaat of een gevolmachtigde. Zij kunnen hiervoor ook gebruik maken van het e-loket Digitale uittreksels bevolking - derden.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart

Heb je een volmacht? Neem dan volgende documenten mee:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • je eigen identiteitskaart.