Gemeente Stad Deinze

Asbestinzameling voor landbouwers

Land- en tuinbouwers kunnen kleine hoeveelheden asbestgolfplaaten en asbestleien op hun bedrijf laten ophalen. 

Deze bronophaling loopt nog tot eind maart 2022.

Voor wie

Landbouwers die beschikken over een exploitatienummer en/of landbouwnummer kunnen max. 2 afzetcontainers (samen ongeveer 30 m³ of 400 m²) reserveren voor het inzamelen van asbestplaten op hun bedrijf. 

Hoe gebeurt dit praktisch?

  • Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het aan de stad via omgeving@deinze.be, via de post of in de brievenbus van het dienstencentrum Leiespiegel.
  • Na controle op een geldig landbouwnummer bezorgt de stad jou de factuur (€ 170/container - max. 2 containers te reserveren per adres). Rekeningnummer BE38 0910 1921 0372 met vermelding "asbest + landbouwnummer".
  • Je haalt een pakket beschermingsmiddelen (max. 2 veiligheidskits: overall, mondmasker en handschoenen) op bij de technische uitvoeringsdienst, Industrielaan 23, 9800 Deinze (vooraf afspraak maken via afspraken.deinze.be of telefonisch op het nummer 09 381 96 80).
  • De stad geeft de info van de landbouwer door aan IVM (naam, adres, aantal containers).
  • IVM contacteert de ophaalfirma die op zijn beurt afspreekt met de landbouwer voor plaatsing/ophaling van de container (container voorzien van een afsluitbare bigbag, zodat bij transport geen vezels worden verspreid).
  • De ophaalfirma informeert IVM over plaatsing/ophaling, gewichten ...
  • IVM geeft na ophaling de cijfergegevens door aan de gemeente.

Bedrag

Dankzij de OVAM-subsidies is de bijdrage van de landbouwer beperkt tot 170 euro per container. Alle overige kosten vallen onder het OVAM-project.

Meer info

Afvalintercommunale IVM: 09 218 90 17 - asbest@ivmmilieubeheer.be