Gemeente Stad Deinze

Asbestinzameling voor landbouwers

De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn én dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Om onze leefomgeving tegen 2040 asbestveilig te maken keurde de Vlaamse Regering in 2018 het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan bevat verschillende maatregelen om risicovolle asbesttoepassingen versneld uit onze gebouwen te verwijderen. Eén van de doelgroepen is de land- en tuinbouwsector.

Land- en tuinbouwers kunnen asbesthoudende materialen op hun bedrijf laten ophalen hetzij via OVAM, hetzij via de intercommunale IVM. We vergelijken beide opties hieronder.

Via OVAM

Voor wie?

Actieve landbouwers, maar ook gepensioneerde landbouwers (tot 10 jaar na pensionering) en landbouwers in bijberoep die beschikken over een landbouwnummer, een BTW-nummer en een exploitatienummer.

Waarvoor?

Enkel hechtgebonden asbest, afkomstig van het dak van het landbouwpatrimonium mag in de container gelegd worden. Het gaat dus enkel om golfplaten, dakleien, dakplaten en dakaccessoires, zoals dakranden, schouwen, afdekkappen, ...

Kostprijs?

Gratis

Praktisch

Alle info vind je op https://www.ovam.be/land-en-tuinbouwers. Via deze link kan je je meteen aanmelden.

Via IVM

Voor wie?

Landbouwers die beschikken over een exploitatienummer en/of landbouwnummer.

Waarvoor?

Max. 2 afzetcontainers (samen ongeveer 30 m³ of 400 m²) voor het inzamelen van asbestplaten en andere hechtgebonden toepassingen, voor zover ze in de container passen.

Kostprijs?

€ 170 per container, € 340 voor 2 containers.

Hierin zitten transportkosten, verwerkingskosten en de kosten voor veiligheidskits (overall, handschoenen en mondmasker) vervat.

Extra veiligheidskits zijn te verkrijgen voor de prijs van 10 euro per stuk. Er kunnen niet meer dan 2 extra kits per adres aangekocht worden.

Praktisch

Alle info vind je op Asbestophaling voor land- en tuinbouwbedrijven | IVM (ivmmilieubeheer.be)

Meer info

OVAM: 015 284 284 - info@ovam.be 

Afvalintercommunale IVM: 09 218 90 17 - asbest@ivmmilieubeheer.be