Gemeente Stad Deinze

Asbestinzameling voor landbouwers

De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn én dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Om onze leefomgeving tegen 2040 asbestveilig te maken keurde de Vlaamse Regering in 2018 het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan bevat verschillende maatregelen om risicovolle asbesttoepassingen versneld uit onze gebouwen te verwijderen. Eén van de doelgroepen is de land- en tuinbouwsector.

Land- en tuinbouwers kunnen asbesthoudende materialen op hun bedrijf laten ophalen hetzij via OVAM, hetzij via de intercommunale IVM. We vergelijken beide opties hieronder.

Via OVAM

Door het grote succes van de actie zijn er momenteel geen nieuwe aanmeldingen meer mogelijk via OVAM. Als je op de hoogte wil blijven van eventuele toekomstige acties hierrond, kan je wel je contactgegevens achterlaten via deze link.

Voor wie?

Actieve landbouwers, maar ook gepensioneerde landbouwers (tot 10 jaar na pensionering) en landbouwers in bijberoep die beschikken over een landbouwnummer, een BTW-nummer en een exploitatienummer.

Waarvoor?

Enkel hechtgebonden asbest, afkomstig van het dak van het landbouwpatrimonium mag in de container gelegd worden. Het gaat dus enkel om golfplaten, dakleien, dakplaten en dakaccessoires, zoals dakranden, schouwen, afdekkappen, ...

Kostprijs?

Gratis

Praktisch

Alle info vind je op https://www.ovam.be/land-en-tuinbouwers. Via deze link kan je je meteen aanmelden.

Via IVM

Voor wie?

landbouwers die beschikken over een exploitatienummer en/of landbouwnummer.

Waarvoor?

Max. 2 afzetcontainers (samen ongeveer 30 m³ of 400 m²) voor het inzamelen van asbestplaten.

Kostprijs?

€ 170 per container, € 340 voor 2 containers.

Praktisch

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het aan de stad via omgeving@deinze.be, via de post of in de brievenbus van het dienstencentrum Leiespiegel.
* Na controle op een geldig landbouwnummer bezorgt de stad jou de factuur (€ 170/container - max. 2 containers te reserveren per adres). Rekeningnummer BE38 0910 1921 0372 met vermelding "asbest + landbouwnummer".
*Je haalt een pakket beschermingsmiddelen (max. 2 veiligheidskits: overall, mondmasker en handschoenen) op bij de technische uitvoeringsdienst (Industrielaan 23, 9800 Deinze). Maak hiervoor een afspraak via afspraken.deinze.be of telefonisch op het nummer 09 381 96 80.
*De stad geeft de info van de landbouwer door aan IVM (naam, adres, aantal containers).
*IVM contacteert de ophaalfirma die op zijn beurt afspreekt met de landbouwer voor plaatsing/ophaling van de container (container voorzien van een afsluitbare bigbag, zodat bij transport geen vezels worden verspreid).
*De ophaalfirma informeert IVM over plaatsing/ophaling, gewichten, ...
*IVM geeft na ophaling de cijfergegevens door aan de stad.

Meer info

OVAM: 015 284 284 - info@ovam.be 

Afvalintercommunale IVM: 09 218 90 17 - asbest@ivmmilieubeheer.be