Gemeente Stad Deinze

Asbestinzameling voor landbouwers

Bronophaling asbesthoudende golfplaten bij landbouwbedrijven

Voor wie

De ophaling is er voor kleine hoeveelheden asbestgolfplaten en asbestleien bij land- en tuinbouwers.

Vanaf 3 augustus kunnen landbouwbedrijven asbestplaten op hun bedrijf laten ophalen.
Samen met de OVAM wil IVM en de stad Deinze ook kleine hoeveelheden asbestplaten van daken van land- en tuinbouwbedrijven 'aan huis' ophalen.
Landbouwers die beschikken over een exploitatienummer en/of landbouwnummer kunnen max. 2 afzetcontainers (samen ca 30 m³ of 400 m²) reserveren voor het inzamelen van asbestplaten op hun bedrijf. Dankzij de OVAM-subsidies is de bijdrage van de landbouwer beperkt tot € 170/container. Alle overige kosten vallen onder het OVAM-project.

Deze bronophaling loopt nog tot eind maart 2022.

Voorwaarden

Hoe gebeurt dit praktisch:

  • landbouwers dienen een aanvraag in bij de gemeente via een aanvraagformulier, in te dienen via omgeving@deinze.be, via de post of in de brievenbus van het Dienstencentrum Leiespiegel;
  • na controle op een geldig landbouwnummer bezorgt de stad jou de factuur (€ 170/container - max. 2 containers te reserveren per adres). Rekeningnummer BE38 0910 1921 0372 met vermelding "asbest + landbouwnummer";
  • je haalt een pakket beschermingsmiddelen (max. 2 veiligheidskits: overall, mondmasker en handschoenen) op bij de Technische Uitvoeringsdienst, Industrielaan 23, 9800 Deinze (vooraf afspraak maken: 09 381 96 70);
  • de gemeente geeft nadien de info van de landbouwer door aan IVM (naam, adres, aantal containers);
  • IVM contacteert de door haar aangestelde ophaalfirma die op zijn beurt afspreekt met de landbouwer voor plaatsing/ophaling van de container (container voorzien van een afsluitbare bigbag, zodat bij transport geen vezels worden verspreid;
  • de ophaalfirma informeert IVM over plaatsing/ophaling, gewichten...;
  • IVM geeft na ophaling de cijfergegevens door aan de gemeente.