Gemeente Stad Deinze

Archief

Op afspraak
Je kan op afspraak terecht in de leeszaal op dinsdag tussen 14 en 18 u. en vrijdag tussen 9 en 12 u. Reserveer een pc via archief@deinze.be. Pas na een bevestigend antwoord, is je plaatsje verzekerd. 

Het stadsarchief beheert het archief van Stad en OCMW Deinze, met inbegrip van de Nevelse deelgemeenten sinds de fusie van 2019. In de leeszaal in Deinze kan je momenteel alleen de genealogische documenten van de Deinse deelgemeenten consulteren. We werken aan een vervollediging via digitale wijze.

Zowel het papieren als het digitaal archief wordt op een goede en duurzame manier geordend, bewaard en raadpleegbaar gemaakt. 

Voor wie

Iedereen kan in het archief terecht voor inzage in bestuursdocumenten die in het kader van openbaarheid van bestuur of historisch onderzoek kunnen worden opgevraagd (binnen de privacyreglementering). Je kan ook een afschrift van de documenten krijgen.

Voor genealogen zijn gedigitaliseerde registers van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters beschikbaar:

  • De burgerlijke stand bevat akten van geboorten, huwelijken en overlijdens vanaf 1796.
  • De overlijdensakten zijn openbaar na 50 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten kunnen ingekeken worden vanaf 100 jaar na opstellen.
  • De bevolkingsregisters zijn tot 1920 ter beschikking.

Je kan de documenten gemakkelijk opzoeken op de computers in de leeszaal. 

Je kan de archivaris steeds om uitleg vragen. Elke laatste dinsdag van de maand is een lid van Familiekunde Deinze aanwezig om specifieke vragen over genealogisch onderzoek te beantwoorden.

Er staat een index van de huwelijken op de website van Familiekunde. Op die manier kan je een bezoek aan de leeszaal (en het inkijken van de effectieve akte) goed voorbereiden. 

De afgelopen jaren hebben we ingezet op het indexeren van de geboorte- en overlijdensregisters van alle deelgemeenten van oud-Deinze. Hiervoor danken we Christine Corijn en Patrick De Coster voor het eindeloos opzoeken van namen en data en het doorbladeren van de registers. Onderaan deze pagina staan de excel-lijsten van dit huzarenwerk. Een gouden bron voor genealogen. 

Momenteel is Christine Corijn bezig met dezelfde oefening voor de deelgemeenten van oud-Nevele. 

Bedrag

Kom je zelf in het archief opzoekingen doen, dan is dit gratis.

Wens je hulp, dan kunnen stadsmedewerkers gegevens uit de registers van de burgerlijke stand en de bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregisters opzoeken. De tarieven hiervoor zijn:

  • opzoekingen in het kader van successiedossiers op schriftelijk verzoek van notarissen, advocaten en genealogische diensten: 50 euro (forfaitaire dossierkost)
  • opzoekingen op schriftelijk verzoek van privépersonen voor stamboom- en/of historisch onderzoek:
    • per begonnen halfuur: 10 euro
    • wanneer een gebruiker meer dan vijf opzoekingsvragen indient binnen hetzelfde kalenderjaar: vanaf de zesde opzoekingsvraag, per begonnen half uur: 50 euro.