Gemeente Stad Deinze

Andere reglementen

Bestuurszaken

Datum
goedkeuring

Datum
bekendmaking

Titel

27/05/2021
GR

01/06/2021

Politieverordening Deinze- wijziging

 

Bibliotheek

Communicatie

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
24/01/2020
GR
30/01/2020 Goedkeuren klachtenreglement fusiestad Deinze - OCMW
24/01/2020
OCMW-raad
30/01/2020 Goedkeuren klachtenreglement fusiestad Deinze - OCMW
23/06/2020
AGB
26/06/2020 Goedkeuren klachtenreglement AGB stad Deinze

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Leietheater

Lokale economie

Milieu

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
26/10/2023 31/10/2023 Huishoudelijk reglement recyclageparken - aanpassing
24/05/2022 30/05/2022 Huishoudelijk reglement volkstuinpark Astene

Mobiliteit

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
26/01/2024
GR
01/02/2024 Gecoördineerd aanvullend verkeersreglement snelheidsregimes (30/50/70)
25/05/2023
GR
30/05/2023 Reglement op het gebruik van fietsbergingen van stad Deinze

Sociaal Huis

Omgeving

Onderwijs

Participatie

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/11/2019
GR
04/12/2019 Goedkeuring gemeenschappelijk participatiereglement stad Deinze/OCMW Deinze

28/1/2019
OCMW-raad

04/12/2019 Goedkeuring gemeenschappelijk participatiereglement stad Deinz/OCMW Deinze

Recyclagepark

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
24/11/2022
GR
29/11/2022 Huishoudelijk reglement recyclageparken - aanpassing

Sport

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
22/04/2021
GR
29/04/2021 Erkenningsreglement sportverenigingen 2021 - 2025
19/12/2019
GR
23/12/2019 Goedkeuren prijssubsidiereglement zwembad Palaestra 2020

Zeventiendorpen