Gemeente Stad Deinze

Andere reglementen

Bibliotheek

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
29/08/2019
GR
06/09/2019 Goedkeuring bibliotheekreglement
22/06/2017
GR
27/06/2017 Uitleenreglement e-readers

Communicatie

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
24/01/2020
GR
30/01/2020 Goedkeuren klachtenreglement fusiestad Deinze - OCMW
24/01/2020
OCMW-raad
30/01/2020 Goedkeuren klachtenreglement fusiestad Deinze - OCMW
23/06/2020
AGB
26/06/2020 Goedkeuren klachtenreglement AGB stad Deinze

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Leietheater

Lokale economie

OCMW

Omgeving

Onderwijs

Participatie

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/11/2019
GR
04/12/2019 Goedkeuring gemeenschappelijk participatiereglement stad Deinze/OCMW Deinze

28/1/2019
OCMW-raad

04/12/2019 Goedkeuring gemeenschappelijk participatiereglement stad Deinz/OCMW Deinze

Recyclagepark

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/05/2020
GR
03/06/2020

Aanpassing huishoudelijk reglement recyclageparken

24/10/2019
GR
28/10/2019 Vaststellen huishoudelijk reglement recyclageparken

Sport

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
22/04/2021
GR
29/04/2021 Erkenningsreglement sportverenigingen 2021 - 2025
19/12/2019
GR
23/12/2019 Goedkeuren prijssubsidiereglement zwembad Palaestra 2020