Gemeente Stad Deinze

Ambulante handel op private plaatsen langs de openbare weg of commerciële parkeerplaatsen

Om op deze plaatsen te mogen verkopen moet de ambulante handelaar voorafgaand de toestemming vragen aan de eigenaar van de plaats en vervolgens ook aan de stad.

Wat is een private plaats die grenst aan de openbare weg?
Dat is elke plaats die onmiddellijk aan de openbare weg paalt: een kraam of voertuig dat op privéterrein geplaatst wordt en aan de rand van de openbare weg staat.

Wat is een commercieel parkeerterrein?
Elk terrein dat dient voor het parkeren van voertuigen en dat bestemd is voor de klanten van een handelszaak, meer bepaald winkelparkings.

Hoe aanvragen

Minstens één maand voor de manifestatie bij het college van burgemeester en schepenen met vermelding van dag en uren waarop de privémarkt plaatsvindt.

Voeg volgende documenten toe:

  • marktplan. Voor gasinstallaties (bvb. kip aan 't spit) moet een perimeter van 4 meter voorzien worden tegenover gebouwen, 3 meter ten opzichte van rioolopeningen, kelderopeningen en op parkings met geparkeerde wagens.
  • lijst van verkopers en de aangeboden artikelen
  • geldige machtiging ambulante handel als werkgever
  • indien verkoop van voeding: attest federaal voedselagentschap (FAVV)
  • keuring gas- en elektrische installaties

Bedrag

  • losse standplaatsen: 1,65 euro per lopende meter met een minimum van 13 euro per dag. 
  • abonnees: per dag en per locatie: 50 euro per lopende meter per jaar. Een persoon die 5 weken of meer per jaar een plaats inneemt, wordt als abonnee beschouwd.

Afhandeling

Het college onderzoekt de aanvraag en kan om verschillende redenen weigeren toestemming te geven, bijvoorbeeld omdat de markt de openbare rust verstoort, een inbreuk op de hygiënenormen vormt, in strijd is met de geldende regels van ruimtelijke ordening (zo is het bijvoorbeeld verboden een markt te houden in een woonwijk) of de bestaande (gevestigde of ambulante) handel in gevaar dreigt te brengen.

Meer info

Ambulante handel en/of organisatie van privémarkten is niet toegestaan op volgende data:

  • woensdag tussen 8 en 13 u. (wekelijkse openbare markt Deinze)
  • zaterdag tussen 8 en 13 u. (wekelijkse openbare markt Petegem)
  • zaterdag en zondag van de kerstmarkt

Op privémarkten kunnen, net zoals op alle andere ambulante handelsactiviteiten, controles uitgevoerd worden door de gemeentelijke en federale politie en door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst, KMO, Middenstand en Energie.