Gemeente Stad Deinze

Ambulante handel op het openbaar domein

Voor de uitoefening van elke vorm van ambulante handel is de voorafgaande machtiging van de gemeente vereist.

Hoe aanvragen

Minstens één maand vooraf bij het college van burgemeester en schepenen met vermelding van:

  • voorstel van locatie
  • dagen en uren waarop je wenst te staan
  • welk product je zal aanbieden.

Voeg volgende documenten bij de aanvraag:

  • geldige machtiging uitoefenen ambulante activiteit
  • indien verkoop van voeding: attest federaal voedselagentschap (FAVV)
  • keuring gas- en elektrische installaties.

Bedrag

  • losse standplaatsen: 3,25 euro per lopende meter met een minimum van 26 euro per dag. 
  • abonnees: per dag en per locatie: 100 euro per lopende meter per jaar. Een persoon die 5 weken of meer per jaar een plaats inneemt, wordt als abonnee beschouwd.