Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Ambulante handel op het openbaar domein

Voor de uitoefening van elke vorm van ambulante handel is de voorafgaande machtiging van de gemeente vereist.

Hoe aanvragen

Minstens één maand vooraf bij het college van burgemeester en schepenen met vermelding van:

  • voorstel van locatie
  • dagen en uren waarop met wenst te staan
  • aan te bieden product

 

Voeg volgende documenten bij de aanvraag:

  • geldige machtiging uitoefenen ambulante activiteit
  • indien verkoop van voeding: attest federaal voedselagentschap (FAVV)
  • keuring gas en elektrische installaties

Bedrag

  • 3 euro per m² of gedeelte van een m², met een minimum van 25 euro per dag. Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag.
  • voor abonnees: per half jaar: 45 euro per lopende meter (twee dagen per week).