Gemeente Stad Deinze

Als je 't mij vraagt

Voor de meerjarenplanning 2020-2025 ging Deinze op zoek naar de mening van de inwoners over de toekomst van de fusiestad. Dit gebeurde door middel van het burgerparticipatieproject ‘Als je ’t mij vraagt’. Maar liefst 1.234 Deinzenaars vulden een uitgebreide vragenlijst in. We staan stil bij in het oog springende resultaten. 

Begin december 2018 kregen welgeteld 6.023 inwoners van Deinze en Nevele een vragenlijst in de brievenbus. Wie dit wenste, kon de vragenlijst ook digitaal invullen. Heel wat onderwerpen kwamen aan bod: dienstverlening, digitalisering, mobiliteit, natuur, onderwijs, welzijn …

Uiteindelijk vulden 1.234 Deinzenaars (= inwoners van Deinze en Nevele) van 16 jaar en ouder de vragenlijst in, wat gelijk is aan een respons van 20,5 %. Een mooi resultaat, want dat betekent dat 1 op 5 de vragenlijst daadwerkelijk heeft ingevuld. De antwoorden waren bovendien netjes verspreid over de verschillende deelgemeenten. Respondenten van het grondgebied Nevele deden uitspraken over Nevele, die van Deinze over Deinze. Met het totaalcijfer doen we telkens uitspraken over de fusiestad Deinze.

Toegankelijk, informatief en persoonlijk

De Deinzenaars zijn het duidelijk eens over een aantal aspecten, namelijk dat er toegankelijke openingsuren zijn in de openbare diensten en dat het infomagazine veel informatie aanbiedt. Het infomagazine blijkt bovendien het voorkeurskanaal om beleidsinformatie te verkrijgen. Ook over de participatie met de bevolking is men tevreden, al krijgt Nevele op dat vlak een iets lagere score. Participeren doet men het liefst via bijeenkomsten met andere inwoners, maar de Deinzenaar lijkt ook zijn of haar mening te willen geven via een digitaal participatieplatform.

Als we vragen stellen over het type dienstverlening, dan heeft men een duidelijke voorkeur voor persoonlijk contact. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Hoe ouder iemand is, hoe minder belang hij of zij hecht aan digitale dienstverlening. 42,2 % van de respondenten geeft aan het e-loket te kennen. Dit is het onlineloket waarop je allerlei documenten kan aanvragen.

Tijd voor ontspanning

De Deinzenaar is positief over de vele ontspanningsmogelijkheden die de stad biedt. Deinze is met een score van 4,03 op 5 een aangename plek om te sporten. De respondenten vermelden onder meer hoe het zwembad een gevestigde waarde is, hoe zowel competitie als recreatie investeringen vereisen met aandacht voor inclusie via G-sport, en hoe sport aanwezig moet zijn in alle deelgemeenten.

Bij de vraag of er voldoende kwalitatieve ruimte beschikbaar is voor kinderen en jongeren zijn de cijfers ietwat verschillend tussen Deinze en Nevele, respectievelijk 3,75 op 5 en 3,13 op 5. Niettemin zijn het allebei positieve scores en bieden ze uitdagingen voor de toekomst. Voor de jeugd spelen ook de jeugdhuizen een belangrijke rol als sfeervolle ontmoetingsplaats met optredens en activiteiten.

Ontspannen doet de Deinzenaar ook door te winkelen. Zo toont het diagram dat 28,3 % vaak aan lokale funshopping doet en 36,5 % af en toe.

Cultuur vind je in Deinze in alle vormen terug. Een bibliotheek moet vooral informatief, kindvriendelijk en gezellig zijn. Zo wenst 61,7 % van de respondenten een gezellige bibliotheek met leescafé en leesterras en geeft maar liefst 76,6 % aan dat ze een kindvriendelijke plek in de bib leuk vinden. Het mudel krijgt een positieve beoordeling. De Deinzenaar kiest wat cultuur betreft voor kwaliteit en staat open voor experimentele en vernieuwende culturele projecten in het cultuurcentrum Leietheater.

Uitgebreid fietsroutenetwerk als troef

De Deinzenaar ziet kansen voor een bus die de verschillende deelgemeenten met elkaar verbindt en vraagt investeringen in conflictvrije kruispunten. Ook de uitrol van meer mobipunten kan op goedkeuring rekenen. Wanneer we de Deinzenaar verschillende mobiliteitsaspecten laten beoordelen, krijgt het uitgebreid fietsroutenetwerk de beste score. Andere cijfers over onderhoud van wegen of veilige fietspaden liggen hoger dan deze in de bevraging zes jaar geleden, maar blijven aandachtspunten.

Duurzaamheid als rode draad, veiligheid als must

Duurzaamheid manifesteert zich in mobiliteit, natuur en milieu. De Deinzenaar is tevreden over de huisvuilophaling en het recyclagepark, maar onderstreept ook het belang van tal van duurzame oplossingen zoals periodieke zwerfvuilacties, informatie over duurzaam (ver)bouwadvies en het stimuleren van fietsverkeer naar scholen via autoluwe of autovrije toegangswegen. Dit laatste verwijst ook naar veiligheid, wat voor de Deinzenaar een must is. Veiligheid op de weg, maar ook veiligheid bij noodsituaties. Voor verkeersveiligheid in de eigen buurt geeft de Deinzenaar een 5,91 op 10. Over het algemeen antwoordt 87,3 % van de Deinzenaars zich veilig te voelen en meer dan de helft ziet een vlotte samenwerking tussen de verschillende hulpinstanties. 40,9 % geeft aan hun wijkagent te kennen. Er is veel zichtbaarheid van de wijkagent gewenst. Positief is dat we een score vaststellen van 7,16 op 10 voor de rust die bewoners in hun buurt ervaren.

Het wel en wee van inwoners

Deinze is een echte onderwijsstad. De Deinzenaar beklemtoont de investeringen die op dat vlak moeten worden voortgezet, met een bijzondere aandacht voor veilig verkeer in de schoolomgeving, het psychisch welzijn van leerlingen en gepaste zorg. Hieraan gekoppeld krijgen de opvang en vakantiewerking voor kinderen/jeugd een goed cijfer.

Armoede en vergrijzing zijn centrale thema’s als het over sociaal welzijn gaat. Wat armoedebestrijding betreft zet de Deinzenaar de begeleiding van gezinnen met kinderen op nummer 1, bij vergrijzing onderstreept men het belang van een buurtwerker voor alleenstaande, vereenzaamde bejaarden. Ook thuiszorg met poetshulp, maaltijden aan huis en verzorging moeten voldoende aandacht krijgen, gevolgd door wonen voor senioren en globale acties en informatie op maat van kinderen en jongeren.

De stad van de toekomst

Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst ‘Als je ’t mij vraagt’ kan het bestuur de toekomst van de stad verder verfijnen. Deze burgerparticipatie is belangrijk gezien onze inwoners de ervaringsdeskundigen zijn. We vroegen de Deinzenaars tot slot hoe zij de stad van de toekomst zien. Het klavertje vier geeft de verschillende antwoorden weer, wij pikken er enkele uit: 

  • Een gezellige stad waarin het aangenaam vertoeven is.
  • Een groene stad die ruimte biedt voor jong en oud, met respect voor elkaar.
  • Een stad met een langetermijnvisie op het vlak van mobiliteit en een constante investering in veilige fietspaden.
  • Een stad vol cultuur en sport, waar voor elk wat wils is.
  • Een stad waarin zowel jongeren als senioren zich thuis voelen.
  • Een stad vol energie, maar tegelijk ook oases van rust en natuur.

 Kortom, een stad die mensen verbindt in de vele betekenissen van het woord!