Gemeente Stad Deinze

Algemene bouwverordening

Het algemeen bouwreglement is een afwegingskader voor aanvragen met betrekking tot het oprichten (bouwen en verbouwen) of wijzigen van eengezinswoningen en meergezinswoningen.

Daarnaast worden er normen vastgelegd rond parkeervoorzieningen, groen- en onthardingsprincipes, bescherming van bouwkundig erfgoed en de integratie van land- en tuinbouwbedrijven.

Het reglement voorziet geen bestemmingswijzigingen, maar bijkomende voorschriften inzake woonkwaliteit en inpasbaarheid in het ruimtelijk weefsel van nieuwe ontwikkelingen.