Gemeente Stad Deinze

AGB stad Deinze

Het AGB stad Deinze (Autonoom Gemeentebedrijf) is een verzelfstandigd agentschap van de stad en beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid.

Doel, activiteiten en bevoegdheden

  • Exploitatie van infrastructuren voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning
  • Sport, recreatiesport, openluchtleven en alle activiteiten die dit bevorderen
  • Activiteiten die het socio-culturele leven bevorderen
  • Op eigen initiatief culturele activiteiten organiseren waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol speelt

Het AGB wordt bestuurd door de raad van bestuur.