Gemeente Stad Deinze

AGB Stad Deinze

Het AGB Stad Deinze (Autonoom Gemeentebedrijf) is een verzelfstandigd agentschap van de Stad en beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid.

Doel, activiteiten en bevoegdheden

  • Exploitatie van infrastructuren voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning
  • Sport, recreatiesport, openluchtleven bevorderen
  • Organiseren of ondersteunen van activiteiten die het socioculturele leven bevorderen
  • Op eigen initiatief culturele activiteiten organiseren waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol speelt

Het AGB wordt bestuurd door de raad van bestuur.