Gemeente Stad Deinze

Afwijkingen op rustdagen en openingsuren

Wekelijkse rustdag

Kleinhandelaars zijn verplicht om een wekelijkse rustdag in te lassen. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, die begint op zondag om 5 uur of om 13 uur en de volgende dag op hetzelfde uur eindigt.

Thuisleveringen zijn ook verboden.

Een handelaar of dienstverstrekker mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen, maar moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Indien de handelaar of dienstverstrekker een andere dag dan de zondag als rustdag kiest, is het verboden om op zondag andere producten te verkopen of diensten te leveren dan diegene die hij gewoonlijk verkoopt en levert.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde zijn.

Voor algemene informatie hierover verwijzen wij graag naar de website van Federale Overheidsdienst Economie.

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag

Op vraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden handelend in eigen naam of op vraag van een vereniging van handelaars of ambachtslieden, kan het college van burgemeester en schepenen, in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, afwijkingen verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan.

Het college kan voor maximaal 15 dagen een afwijking toestaan.

Het college van burgemeerster en schepenen keurde, in zitting van 3 december 2020, de afwijkingen goed voor het jaar 2021. Je kan het besluit onderaan deze pagina downloaden.

Mag een handelaar zijn zaak openstellen op een feestdag?

Ja, op voorwaarde dat die feestdag niet op een rustdag valt en als alles in orde is met de personeelswetgeving.
Vb. valt de sluitingsdag op maandag, dan mag men op zondag (feestdag) openen.


Avondsluiting

De kleinhandelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren.

Voor de meeste winkels (die normaal overdag open zijn) wil dat zeggen dat ze gesloten moeten zijn:

  • vóór 5 u. en na 21 u. op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 u. op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan
  • vóór 5 u. en na 20 u. op de andere dagen
  • vóór 5 u. en na 20 u. in de private bureaus voor telecommunicatie

Nachtwinkels moeten gesloten zijn

  • vóór 18 u. en na 7 u.

Uitzonderingen

Een aantal activiteiten zijn niet gebonden aan avondsluiting, bijvoorbeeld hotels, motels, kampeerterreinen, restaurants, diensten verleend door traiteurs, frituren, verbruikerszalen, drankslijterijen, begrafenisondernemingen, winkels in genees- en heelkundige toestellen, bloemenwinkels, winkels voor verhuur en verkoop van videofilms, wasserijen, tabakswinkels, fitnesscentra, krantenwinkels, ijssalons, ...

Afwijking op het sluitingsuur

In bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderie, kermis, wijkfeest, ...) kan het college van burgemeester en schepenen op vraag van een of meerdere handelaars een afwijking toestaan op de avondsluiting.

Er worden geen individuele of sectoriële afwijkingen toegestaan.

Het college van burgemeester en schepenen kan in toepassing van de wet op de avondsluiting 15 maal per jaar een afwijking op het sluitingsuur verlenen.

Aanvragen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen.