Gemeente Stad Deinze

Afwijkingen op rustdagen en openingsuren

Beschrijving

Kleinhandelaars zijn verplicht om een wekelijkse rustdag in te lassen en moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. Het college van burgemeester en schepenen kan jaarlijks enkele afwijkingen toestaan.

Wekelijkse rustdag

Kleinhandelaars en dienstverstrekkers zijn verplicht om een wekelijkse rustdag in te lassen. Die rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur die begint op zondag om 5 uur of om 13 uur en de volgende dag op hetzelfde uur eindigt. Op de wekelijkse rustdag is het ook verboden om aan huis te leveren.

Andere wekelijkse rustdag dan zondag

Je kan een andere wekelijkse rustdag dan een zondag kiezen op voorwaarde dat:

 • er op zondag geen andere producten verkocht of diensten geleverd worden dan diegene die je normaal verkoopt en levert
 • je deze rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangt.

De wekelijkse rustdag moet minstens 6 maanden dezelfde zijn.

Voor algemene informatie hierover verwijzen wij graag naar de website van Federale Overheidsdienst Economie.

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag

Op vraag van één of meerdere handelaars die handelen in eigen naam of op vraag van een vereniging van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

 • in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, ...)
 • ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het college kan voor maximaal 15 dagen een afwijking toestaan. Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. Individuele afwijkingen mogen niet toegestaan worden. 

Afwijkingen in 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde, in zitting van 20 december 2022, de afwijkingen goed voor het jaar 2023. Je kan het besluit onderaan deze pagina downloaden.

Overzicht:

 • Zondag 1 januari 2023 t.e.m. zaterdag 7 januari 2023
 • Zondag 5 februari 2023 t.e.m. zaterdag 11 februari 2023
 • Zondag 5 maart 2023 t.e.m. zaterdag 11 maart 2023
 • Zondag 3 april 2023 t.e.m. zaterdag 9 april
 • Zondag 1 mei 2023 t.e.m. zaterdag 7 mei 2023
 • Zondag 4 juni 2023 t.e.m. zaterdag 10 juni 2023
 • Zondag 4 september 2023 t.e.m. zaterdag 10 september 2023
 • Zondag 2 oktober 2023 t.e.m. zaterdag 8 oktober 2023
 • Zondag 6 november 2023 t.e.m. zaterdag 12 november 2023
 • Zondag 3 december 2023 t.e.m. zaterdag 9 december 2023
 • Zondag 10 december 2023 t.e.m. zaterdag 16 december 2023
 • Zondag 17 december 2023 t.e.m. zaterdag 23 december 2023
 • Zondag 24 december 2023 t.e.m zaterdag 30 december 2023
 • Zondag 31 december 2023 t.e.m zaterdag 6 januari 2024

Mag een handelaar zijn zaak openstellen op een feestdag?

Ja, op voorwaarde dat die feestdag niet op een rustdag valt en alles in orde is met de personeelswetgeving.
Voorbeeld: valt de sluitingsdag op maandag, dan mag men op zondag (feestdag) openen.


Avondsluiting

De kleinhandelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren.

Voor de meeste winkels (die normaal overdag open zijn) wil dat zeggen dat ze gesloten moeten zijn:

 • vóór 5 u. en na 21 u. op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 u. open blijven.
 • vóór 5 u. en na 20 u. op de andere dagen
 • vóór 5 u. en na 20 u. in de private bureaus voor telecommunicatie

Nachtwinkels moeten gesloten zijn

 • tussen 7 u. en 18 u.

Uitzonderingen

Een aantal activiteiten zijn niet gebonden aan avondsluiting, bijvoorbeeld hotels, motels, kampeerterreinen, restaurants, diensten verleend door traiteurs, frituren, verbruikerszalen, drankslijterijen, begrafenisondernemingen, winkels in genees- en heelkundige toestellen, bloemenwinkels, winkels voor verhuur en verkoop van videofilms, wasserijen, tabakswinkels, fitnesscentra, krantenwinkels, ijssalons, ...

Afwijking op het sluitingsuur

In bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderie, kermis, wijkfeest, ...) kan het college van burgemeester en schepenen op vraag van een of meerdere handelaars een afwijking toestaan op de avondsluiting.

Een afwijking geldt voor het hele grondgebied. Er worden geen individuele of sectoriële afwijkingen toegestaan.

Het college van burgemeester en schepenen kan 15 maal per jaar een afwijking op het sluitingsuur toestaan.