Gemeente Stad Deinze

Afwezigheid melden

Je kan jouw afwezigheid in een les melden via:

 • mail naar afwezigheden@kunstacademiedeinze.be
 • jouw account op mijnacademie.be
 • bellen naar het onthaal/secretariaat van KADE
  • Deinze: 09 381 96 40 (muziek-woord-dans) of 09 381 96 45 (beeld)
  • Filiaal Kruishoutem: 09 383 06 69
  • Filiaal Landegem: 09 381 96 40
  • Filiaal Nazareth: 09 382 00 22
  • Filiaal Sint-Martens-Latem: 09 383 09 99
  • Filiaal Zulte: 09 243 14 91

Regelgeving afwezigheid

We vinden je aanwezigheid in de lessen erg belangrijk want dat draagt bij tot een succesvol leertraject. Je wordt dan ook verwacht om regelmatig en op tijd deel te nemen aan de lessen en activiteiten van je gekozen opleiding.

Het kan het wel eens gebeuren dat je een les niet kan bijwonen, wat uiteraard geen enkel probleem vormt. Maar we zijn als academie wel verplicht om afwezigheden te wettigen in de administratie, in overeenstemming met de recente richtlijnen.
Wanneer je te vaak onwettig afwezig bent, namelijk 1/3 van de lessen (per vak), kan je niet slagen voor jouw opleiding.

 • Ben je afwezig door ziekte?
  Ga je op doktersbezoek? Bezorg ons een attest.
  Ga je niet op doktersbezoek? Vier keer per jaar kan een ouder/meerderjarige leerling zelf een schriftelijke verklaring van eendagsziekte indienen. 
  Heb je geen attest of ga je niet naar de dokter? Zie verder: ‘een snipperdag’.


 • Heb je verplichtingen op school of werk?
  Bezorg ons een document/brief/e-mail waaruit blijkt dat jouw aanwezigheid op school of werk noodzakelijk is.
  Bijvoorbeeld: brief/e-mail schooluitstap, planning zakenreis, rooster opleiding …


 • Ga je naar een huwelijk of begrafenis van een bloed- of aanverwant of iemand waarmee je onder hetzelfde dak woont?
  Bezorg ons een attest: een attest van de gemeente bij de huwelijksplechtigheid of de overlijdensbrief bij een begrafenisplechtigheid.


 • Andere gewettigde reden?
  Je bent mits attest of verklaring ook gewettigd afwezig in het geval van:
  een verblijfsregeling voor kinderen van gescheiden ouders, een religieuze feestdag, onbereikbaarheid academie (bv. omwille van wateroverlast, stormschade …), een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank, maatregelen van de bijzondere jeugdzorg, een familieraad, een activiteit met statuut topsporter of topkunsten …


 • Een snipperdag
  Naast deze redenen kan de academie voor elk vak driemaal per jaar een afwezigheid wettigen om persoonlijke redenen.
  Bijvoorbeeld: een activiteit van de jeugdbeweging, een reis, communiefeest, lentefeest, verjaardagsfeest, oudercontact, studie …
  Vanaf de vierde lesdag ben je ongewettigd afwezig.