Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Afvalophaling op school

Gepubliceerd op  maandag 16 januari 2017

Verenigingen en scholen verdienen soms iets bij door huishoudelijk afval selectief in te zamelen. Dat kan, maar niet zonder meer!

In het nieuwe Uitvoeringsplan huishoudelijk afval is een regeling voorzien voor de parallelle inzameling van afval- en materiaalstromen bij verenigingen en scholen. De regeling voorziet in heel wat voorwaarden:

  • het stadsbestuur moet toezicht houden op deze initiatieven. Daartoe moet de ingezamelde hoeveelheid minstens jaarlijks aan het stadsbestuur gemeld worden.
  • inzameling gaat steeds gepaard met een uitgebreide sensibilisering m.b.t. preventie, hergebruik en selectieve inzameling van die stroom.
  • inzameling per containers wordt beperkt tot maximaal 2 weken per jaar.
  • de inzameling en opslag moet gebeuren op een aangepaste locatie, in aangepaste verpakkingen en/of afvalcontainers.
  • er moet steeds samengewerkt worden met een geregistreerde inzamelaar.

In eerste instantie brengt Stad Deinze de afvalstromen in kaart. Wil je daarom initiatieven die op jouw school hierin genomen worden, melden aan de dienst onderwijs?